Предстоящи събития

Предстоящи събития на Съюза на икономистите в България

24 мар. , 2017  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

  • АПРИЛ
  • Учредяване на клуб „Сребърна икономика“ , 3 април 2017г., София.
  • Участие в Международната конференция „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“, 7-8 април 2017г. , организирана по случай 65 годишнината на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанска академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов
  • Национална кръгла маса на тема „Неоиндустриализацията в България и търсенето на собствен икономически модел“, 20 април 2017г., гр.Пловдив.
  • Дискусия на тема „Концесия, публично-частно партньорство – в търсене на истината“, гр. София, април 2017г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

МАЙ

  • Дискусия за „Зелената икономика“ на тема „Проблеми на възобновяемите енергийни източници и приложението им в България“, гр. София.
  • Национален конкурс “Млад икономист“ на тема „Икономическото неравенство в 21-ви век“, срок за изпращане на разработките: 11 май 2017г., награждаване на победителите в конкурса – гр. София – 10 юни 2017г

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ЮНИ

  • Национален конкурс “Млад икономист“ на тема „Икономическото неравенство в 21-ви век“, срок за изпращане на разработките: 11 май 2017г., награждаване на победителите в конкурса – гр. София – 10 юни 2017г.
  • Международна кръгла маса “България и Румъния: членството в ЕС в условията и участието в глобалната икономика”, София, 15-17 юни 2017г.

www.bgeconomist.bg

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.