Форуми на СИБ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА СИБ

21 фев. , 2014  

Съюзът на икономистите в България събра изявени национални експерти на дискусионен форум „Електроснабдяване и рискове пред индустриализацията в регионите”

 

Проф. Кръстьо Петков: „ДКЕВР са алхимици – магьосници. Никой не знае как изчисляват цената на тока.”

         Конференция - В. ТърновоДнес, 20.02.2014 г. във Велико Търново се проведе Конференция за Северна България на тема „Електроснабдяване и рискове пред индустриализацията в регионите”. Организаторите Съюзът на икономистите в България, Асоциация „Активни потребители” и Североизточна търговско – промишлена палата в присъствието на множество представители на местната власт от общините на територията на област Велико Търново и Габрово и национални и регионални медии, търсиха отговор на въпроса „Защо Северна България изостава в конкурентната надпревара за привличане на индустриални инвестиции”.

            Символични домакини на форума бяха областният управител на област Велико Търново инж. Георги Рачев и кметът на старата столица г-н Даниел Панов.

            В приветствието си до участниците в конференцията кметът на Велико Търново акцентира върху важността на темата за привличане на инвеститори и развитие на устойчив бизнес климат в малките населени места, за да могат те да задържат своите жители и да противодействат на наблюдаваната демографска криза. Той маркира пряката връзка между състоянието на електроснабдяването за привличането на бизнес инвестиции в региона и обърна внимание, че електроразпределителните компании се справят, но се нуждаят от повече средства, за да инвестират в мрежи, които да могат да посрещнат нуждите на бъдещите инвеститори.

            Още в своите встъпителни думи, с които откри дискусионния тричасов маратон, председателят на Съюза на икономистите проф. Кръстьо Петков, рамкира основния въпрос на конференцията – може ли с електропроносна и електроразпределителна мрежа, строена през 60-те години на XX век да се гради нова индустрия, създаваща висока добавена стойност и разкриваща добре платени работни места? Форумът даде категоричен отговор, който многократно се повтаряше и доказваше от редица експерти по време на самата дискусия – реиндустриализация е възможна само при условие, че се осигури ценова възможност за инвестиране в енергийните мрежи в Северна България.

Бяха очертани тризадължителни фактора за привличане на стабилни инвеститори – пътна и енергийна инфраструктура, законодателна стабилност и предвидимост и квалифицирани човешки ресурси.

Доц. Венцислав Трифонов, преподавател в Технически университет – София очерта причините за ниския инвестиционен интерес у нас, сред които основно място заема липсата на адекватна инфраструктура. Даденият пример с Русенското село Бъзън, което има собствено летище, но не и втори захранващ го електропровод (който е гаранция за стабилност на захранването), фокусира вниманието върху тъжната истина, че системното недофинансиране на дейности в енергетиката и особено в електроразпределителните предприятия през последните няколко години пречи за индустриализацията на малките населени места.

            „За да има индустриализация, необходимо условие е налице да е изпреварващо инвестиране в електроразпределителни мрежи, които да позволят идването не на един или двама, а на масовия индустриален инвеститор, който да се възползва от наличните в регионите работна ръка, подходящо географско положение и ниски цени на имоти за инвестиционни цели”, отбеляза проф. Петков.

            Засегнат бе въпросът и как подобна инвестиция в електроразпределителните мрежи би се отразила върху цените на електрическата енергия. Според д-р Либерт Явашев, енергиен експерт, „конфликът между производители, потребители и електроразпределителни дружества се дължи на тотално непрозрачното определяне на цената на тока от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.” Проф. Петков оприличи ДКЕВР на „алхимици – магьосници”, отбелязвайки, че никой не знае как точно определят цената на тока и то в момент, в който страната е преживяла дълъг период на деиндустриализация и е изправена пред реална демографска катастрофа. „Ценова политика в енергетиката, която се базира на поддържане на цените в съответствие с нашите мизерни доходи е опасна и безпреспективна. За да се променят нещата трябва да се излезе от омагьосания кръг на демографската катастрофа, деиндустриализацията и декапитализацията на мрежите и енергийната система като главна роля в това трябва да играе национална енергийна стратегия, подкрепена с адекватни мерки от страна на ДКЕВР – стратегия за инвестиции в периферните региони и стратегия за подготовка на подходящи кадри”, сподели председателят на СИБ. Пред журналистите той съобщи, че всички изводи и основни моменти от днешната дискусия ще бъдет предоставени на Държавната комисия за енергийно и водно регилиране (чиите представител не се отзовова на поканата да участва в конференцията), вицепремиерът и премиерът. СИБ подготвя и карта на „черните дупки в енергоикономиката”, която също ще предоставят на държавните органи, ангажирани с темата Енергетика. Проф. Петков съобщи, че Съюзът на икономистите е предложил на Кабинета Орешарски концепция за използване на целеви инвестиционен кредит за преструктуриране на българската икономика.

            От изнесените на конференцията доклади стана ясно, че качеството на електрозахранването е решително подобрено след привличането на чужди инвеститори в сектора през 2005 година.

            Анализ на финансовото състояние в енергетиката, на електроразпределителните предприятия, НЕК и ЕСО беше представен от г-н Димитър Куюмджиев, Директор дирекция Сигурност на енергоснабдяването в Министреството на икономиката, който посочи, че поради регулаторната рамка в България, електроразпределителните предприятия и държавните дружества не успяват да реализират планираните си инвестиционни и ремонтни поддържащи програми. Въпреки това, посочи г-н Куюмджиев, трябва категорично да се констатира, че качеството на електрическата енергия силно се повишава през последните години в резултат на направените инвестиции, както от страна на електроразпределителните дружества, така и на държавния мрежови оператор.

            За пагубния ефект на деиндустриализацията и липсата на планиране на приток на постоянни и стабилни инвестиции бяха приведени множество примери: беше представена презентацията на българският икономист-блогър в Ню Йорк Валентин Хаджийски за деиндустриализацията на „Ръждивия пояс” в САЩ и ефектът на този процес върху Детройт и Питсбърг, както и опитът на Южна Франция, представена от Геролд Якобс, представител на Грийн бизнес.

  Виж още         


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.