Новини от България,Предприемачество

Провеждане на кръгла маса за активно гражданско участие

24 юни , 2020  

На 23 юни 2020 от 10 часа в ИВЕНТ ЦЕНТЪР „Махатма Ганди” на ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 в гр. Пловдив се проведе физическа и онлайн  кръгла маса организирана от Фондация Международен институт за изследване на кооперациите. Темата на кръглата маса беше „Обсъждане на изготвените препоръки свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България.“

За участие, бяха включени всички заинтересовани, ползватели на закона за кооперациите представители на национални кооперативни съюзи, министерства, граждански сдружения. Въпреки епидемичната обстановка организаторите се бяха подготвили и залата беше така организирана, че да има необходимите разстояния за опазване здравето на участниците, бяха осигурени предпазни средства и дезинфектанти, по време на почивката се спазваше необходимата дистанция. Освен физически присъстващи лица имаше и онлайн участници.

По време на кръглата маса, бяха подробно разгледани препоръките публикуване на УЕБ страницата на сдружение БАККОМ www.baccom.eu , както и на онлайн платформата http://gu.baccom.eu/ . Този документ беше изготвен от експертите по Проекта „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”,  на база резултатите представените в Докладите и теоретични постановки, извършените проучвания, анализи, анкети и срещи със заинтересовани лица.

Разглеждането и дискусиите по изготвените препоръки, бяха разделени на две части с по 2 групи, като по този начин се даде възможност подробно да се изслушат анализите и препоръките от докладите. Участниците включили се в дискусиите с примери подкрепиха направените предложения и изказаха подкрепа чрез гражданско включване на ползвателите и младите хора да се активира обществото за подкрепа за промяна на закона за кооперациите.

  • Кооперациите допринасят за натрупването на „социалния капитал“ на една нация по начин, който традиционните бизнеси не успяват.
  • Кооперациите са място за обучение как да участвате в демократичното вземане на решения, и като такива, те генерират обществено благо, което е отвъд икономическия интерес.
  • С поставянето на човешките потребности в центъра, кооперациите отговарят на днешните кризи на устойчивостта и представляват отличителна форма на „споделена полза“.
  • Кооперациите се стремят да оптимизират резултатите за кръга от заинтересовани страни, без да се стремят да максимизират ползата за всеки един отделен участник.
  • Кооперациите са по-ефективни от традиционните бизнес модели, като се вземе предвид широкия набор от ползи и стойност – настоящи и бъдещи.
  • Необходимо е да бъде предоставена помощ на законодателите и регулаторите, за да може кооперативната форма на предприятие да се адаптира в различните видове поддържащи правни рамки, които да подобрят кооперативния растеж – нещо, от което всички ще имат полза.

След разглеждане на препоръките, кръглата маса беше закрита с надеждата, че проекта подкрепен от програма ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ е първа стъпка към активиране на гражданското общество ползващо кооперативния закон. Идеите и основните моменти, които ни мотивират ще са добра стъпка към подобряване на правната рамка.

Автор: В. Гандева

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.