Експертни мнения,Световна икономика,Форум на СИБ

Пропускат се златни възможности. Допускат се нови слабости.

2 фев. , 2021  

За пропусканите  възможностите през годините на пандемичната криза  COVID 19 (2020 r 2021), за подготовка на необходимите реформи, програми, мерки и действия за: (а) ускорено преодоляване на статуквото в страната – основна причина за ежегодното възпроизводство на България в ЕС на последното или на едно от последните места в ЕС по основни макроикономически показатели; (б) за адекватно на историческите предизвикателства повишаване  и стимулиране на инвестициите за  дигитализация на българската икономика –  по примера на водещите страни членки на ЕС , САЩ и Япония, което и  позволява значително по-висока конкурентна способност непосредствено след овладяване на пандемичната криза , като и  за  (в) допуснатата, в нарушение на основни принципи на действащата у нас пенсионна система, уравниловка в размера на пенсиите на около 50 % от общия брой на пенсионерите.

Пандемичната криза „ COVID -19“ у нас, в ЕС и света като цяло доведе до значително повишени разходи за здравеопазване, образование и социална защита на безработни и социално слаби групи от населението в условията на икономически спад, намалени бюджетни приходи, нарастваща безработица и бюджетен дефицит. Едновременно периодът на пандемичната криза създава възможности за подготовка на необходими реформи и издигане равнището на производителността и конкурентната способност на икономиките на засегнатите страни след кризата на ново значително по-високо равнище.

Д. Нинов, д-р по икономика

Докладът е представен на национална дискусия организирана от Съюзът на икономистите и секция Социология на Съюза на учените в България на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19″ проведена на 15 декември 2020 г.

Може да изтеглите целия Доклад от тук: Doklad D. Ninov _ 15.12.2020 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.