Конкурс Млад икономист

Разработките за конкурса „Млад икономист 2017 г.“ ще се приемат до 17 май 2017 г. включително.

10 май , 2017  

Поради големия интерес към тазгодишния конкурс за приза „Млад икономист 2017г.“ УС на СИБ удължава приема на разработките на тема „Икономическото неравенство в 21-ви век“ до 17 май 2017 година включително.

Съорганизатор и Генерален спонсор на конкурса за 2017 г. е

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ“

Участници в конкурса могат да бъдат: 

  • ученици в средните училища, без ограничения на специалността;
  • студенти /бакалавър, магистър/ в български и европейски университети;
  • докторанти и асистенти в български и европейски университети;
  • млади предприемачи до 29 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една разработка; 

Докладите трябва да бъдат написани на български език;

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;

В текста да не се посочва името на автора.

 Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

име, презиме и фамилия;

адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, e–mail;

име и адрес на училището/учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/; име и адрес на фирмата или на административната институция, заемана длъжност.

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се изпращат:

 в 2 (два) екземпляра на хартиен носител по пощата  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg и на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „“Млад икономист-2017г.“, За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: +359 87 701 1710; e-mail: unieconom@abv.bg

Награди  за участието в конкурса:

първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории участници  получават парична награда;

второ, носителите на специална награда получават парична или предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на представената разработка с техния предмет на дейност;

трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;

четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

  • Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2017-2018г. в Пловдивския университетПаисий Хилендарски”, който е съорганизатор и генерален спонсор на конкурса.
  • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2017г.”  ще се състои на 10 юни 2017г.,  събота, по повод 11 юни – Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, зала 4. 
  • Неполучените на 10.06.2017г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: https://bgeconomist.bg/

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката,  предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и решение по конкурсната тема, това е Вашият шанс да го споделите!

В случай, че успеят да се класират на челните три места учениците ще получат Специална награда от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те ще могат да си изберат специалност в Икономическия факултет, която да изучават без конкурсен изпит с изрично решение на Академичния съвет на вуза. Същото право ще имат и участниците в конкурса, удостоени с някоя от специалните награди на фирми и организации, ако представената разработка е свързана с тяхната дейност.

Тържественото награждаване ще бъде на 10 юни – в навечерието на Деня на икономиста.

УС на СИБ

www.bgeconomist.bg

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.