Форуми на СИБ

Резултатите от конкурса „Млад икономист-2016” ще бъдат обявени на 4 юни 2016г. на интернет страницата на СИБ

30 май , 2016  

ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2016 г.”  „Гласът на младите за силна икономика!” на тема: „МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ”  И ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2016 г., 11.00 ч., зала № 4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2, НДНТ
София, ул. „Г. С. Раковски” № 108. За информация: моб. тел.: 0878871874


Comments are closed.