BgEconomist

Скръбна вест

3 фев. , 2022  

      На 2 февруари 2022г. ни напусна завинаги професор, доктор на икономическите науки Делчо Порязов, почетен председател на Съюза на икономистите в България. Прекланяме се пред неговата достойна личност и посветеността му на науката като изследовател и стопански ръководител през всички години на жизнения му път, отдадени на всеотдайно служене на общественото и научно поприще на съвременна България.

      От името на Съюза на икономистите в България изразяваме дълбока почит към паметта на скъпия ни колега, научен ръководител и приятел професор д.и.н. Делчо Порязов и изказваме най-дълбоките си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. С неговата кончина Съюзът губи неговата незаменима и достойна за подражение подкрепа да  се развива като творчески Съюз, за което той вложи силите си като творец и организатор.

     Загубихме прекрасен колега, голям българин – родолюбец, достоен с делото и творческите си приноси, неуморно деен творец и общественик – силен и предан на своя народ и неговото добруване. 

      Проф.Делчо Порязав остава за нас пример на човек, който последователно пази достойнството на родовия си корен на българите от Югоизточните Родопи на Беломорска Тракия. Отдаваме му почит на трудолюбив българин, който с ученолюбието си достига до званието професор още на 33-годишна възраст като възпитаник на Свищовската финансова школа.

       С цялата си професионална кариера проф. Делчо Порязов дава последователно творчески приноси за икономическото образование, просветата и науката. Заемал е отговорни университетски длъжности като преподавател и ръководител катедра, заместник ректор и ректор на Стопанската академия „Димитър Ценов“ – Свищов. В историята на българското икономическо образование и наука със своята всеотдайна дейност в Стопанска академия и в УНСС той остава трайно в сърцата и умовете на поколения икономисти като прекрасен преподавател и научен ръководител на младите.  През целия си живот той допринася активно за запазването и укрепването на образователното дело и за издигане ролята на науката в стопанското ни развитие.

       Проф. Делчо Порязов самоотвержено и дейно работи за повишаване на равнището на финансовото управление на икономиката. Забележителни са приносите му като стопански деец, който с моралната си отговорност и чувство на дълг за напредъка на българската икономика и общество винаги ще дава пример на високоотговорен български финансист.  През 1984 г. е назначен за заместник-министър на финансите. От началото на 1989 г. е представител на България и вицепрезидент на Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. Проф. Порязов е заемал и поста председател на Надзорния съвет на Международ­ната банка за търговия и развитие. Като утвърден финансист проф. Делчо Порязов допринася за авторитета на Министерството на финансите и за изграждането на финансово-кредитната система на страната ни, както и за достойното представяне на България в международни финансови институции.

        Активността на проф. Делчо Порязов на международното поприще ще дава пример и за оценка и равносметка на изминатия исторически път на развитие на България в условията на прехода между двадесети и двадесети и първи век. Като Председател на Съюза на икономистите в България от 2004 г. проф Делчо Порязов изведе Съюза към нови обществено значими дейности и в условията на прехода към пазарна икономика допринесе за новото му възраждане като професионален съюз в духа на първоучредителите му родолюбци от 1895 г. в интерес на строителството на съвременната икономика на България.

       От 2013г. до края на живота си проф. Делчо Порязов като Почетен Председател на Съюза отстоява всеотдайно активната си позиция за развитието на Съюза като организация в обществена полза за модернизацията на българската икономика и издигане ролята на икономическата професия. С признание прекланяме глави пред  дейността му на общественик, заслужил деятел на културата и икономист с активна  позиция за стопанското ни развитие.

            Проф. Делчо Порязов ще остане в паметта на поколенията като честен родолюбив българин, високоотговорен и почтен български финансист, отдал сили и енергия на последователната си работа за модернизацията на социално-икономическата система на България.

Цялостното му научно творчество, преподавателска работа  и обществена дейност ще ни дават пример и занапред с неговата амбиция за иновативност и за обществена полезност в интерес на българския народ.

           Поклон, дълбок поклон пред светлата му памет!

 

София, 3 февруари 2022 г.               От  Съюза на икономистите в България

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.