Експертни мнения

Сравнителен анализ на данъчните модели и политики в България и Европейския Съюз

5 авг. , 2015  

Сравнителен анализ на  данъчните модели и политики  в България  и Европейския Съюз
Д.Нинов, д-р по икономика
член на СИБ
С о ф и я, 2014 г.

                                 

                                           

Предварителна информация

Данъчните модели и политики  в съвременния свят, в т.ч. в Европа и ЕС,  се характеризират и различават с размерите, равнището и структурата на данъците и общите данъчни приходи в отделните страни и групи от страни. При равни други условия, техните основни характеристики се обуславят  и в същото време оказват относително самостоятелно и съвкупно  влияние върху равнището и динамиката на почти всички области и сфери на обществения живот и  общественото развитие – научно-техническо, икономическо, екологично, социално, демографско  и пр. Свързани са и в голяма степен са функция на  възприетите по-общи модели на съвременна демократична държава, държавно устройство и управление в отделните страни1, ефективността на съдебните им системи, равнището и качеството на  държавната им и общинска администрация, както и с техни исторически, културни и други  традиции.

Възприетите от отделните страни данъчни модели са фактор и част от т.нар. обществена среда, изпълняват сложни фискални, икономически и социални функции,  с относително самостоятелно значение за развитието и равнище на тяхното научно техническо, икономическо, екологично, социално и демократично развитие и неговите приоритети, в т.число в борбата с бедността и неравенството. Осъзнаването на тази им роля обуславя и оправдава все по-големия интерес към данъчните модели и политики в ЕС, техните основни и детайлни  характеристики, тяхната фискална, икономическа и социална ефективност и ефекти(последици). Както и нарастващият интерес към  методологически сравнимата и като тенденция обогатяване статистическа информация в ежегодните доклади на ЕК под надслов  . „Taxation trends in the European  Union”.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.