BgEconomist,Експертни мнения

Становище за реформите в Европейския съюз с цел кохезия

14 ян. , 2022  

Уважаеми колеги,

В рубиката „Експертни мнения“ ви представяме  „Становище за привеждане на системата на финансиране на Европейския съюз в съответствие с основополагащата цел за кохезия и с основните ценности на ЕС за равенство, демокрация и върховенство на правото“

Проф. д-р ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ Българска асоциация по международно право

Проф.д-р ИРЕНА ИЛИЕВА директор на Института за държавата и правото на Българската академия на науките

Проф.д-р ТАТЯНА ХУБЕНОВА Институт за икономически изследвания на Българската академия на науките

Кохезията, т.е. преодоляването на икономическите, социалните и териториалните неравенства между държавите членки на Европейския съюз, е основополагаща негова цел и е в основата на „обществения договор“ за всеобщо благоденствие на народите на Европа. За България тя е в основата на смисъла на членството й в ЕС. Затова привеждането на системата на финансиране на политиките на ЕС в съответствие с основните му ценности и цели – които са на върха на правната му система – за България е от първостепенно и стратегически възлово значение, вкл. за националната й сигурност, и би следвало да бъде поставено в центъра на европейската й политика. Договореният в Европейския съвет от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз (ЕС) през м.декември 2020 г. пакет по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021-2027 год., вкл. Зелената сделка и Решението 2020/2053 от 14.12.2020 т. по собствените ресурси на ЕС, нарушават първичното право на ЕС, като по-специално не зачитат формулираното в Член 175 на Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) изискване всички политики (не само кохезионната политика) и действия на ЕС, както и функционирането на вътрешния му пазар, да съответстват на целите на кохезията и да допринасят за тяхното осъществяване. С това се нарушават и такива основни ценности на ЕС, залегнали в Член 2 на Договора за ЕС, като равенството, демокрацията и върховенството на правото.

Може да се запознаете с цялото Становище на цитираните екстерти от тук: Становище-кохезия-03-01-2022

, , , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.