BgEconomist,Предстоящи събития

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА

21 ное. , 2018  

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Катедра „Икономика и математическо моделиране“

организират

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА

на тема:  СТИМУЛИ И РИСКОВЕ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

Съорганизатор на състезанието за 2018 г. е

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Участници в състезанието могат да бъдат  студенти,

обучаващи се в ШУ „Еп. К. Преславски“

Всеки автор може да участва в състезанието индивидуално или в екип само с една разработка (доклад).

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани страници, вкл. фигурите и таблиците.

Текстът на разработката трябва да е подготвен за печат чрез MS Word и да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0мм.

ИМЕ/ИМЕНА НА АВТОР/АВТОРИ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.

ОСНОВЕН ТЕКСТ – Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing – Single.

Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат под тях номерация и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

Таблиците да имат над тях номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

Литературата, посочена в края на разработката (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm), се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

Краен срок за изпращане на докладите: 25.11.2018г.

Докладите се изпращат по електронен път на адрес: slavena.stoyanova@shu.bg

Заключителният етап на състезанието ще се проведе на 04.12.2018г. от 10.30 часа

 в К3 – V – 509.

Трите най-добри разработки ще бъдат отличени

Всички разработки, отговарящи на изискванията ще бъдат включени в сборник със студентски научни публикации.

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.