Академични форуми,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА

14 мар. , 2024  

ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС:
„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024г.:
ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
на тема:
„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

Съорганизатор на Националния конкурс е

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ“

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

• Докладите трябва да бъдат написани на български език;

• Пълният текст на разработката следва да бъде до 15 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; Разработката на екип от 2 до 3-ма участника не трябва да надхвърля 25 страници.

· В текста да не се посочва името на автора /или авторите/;

· Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

име, презиме, фамилия; местоживеене;

адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;

e-mail;

име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма -длъжност,

администрация – длъжност;

· Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят както по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg, така и в два екземпляра по поща до 31 май 2024 г. на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист 2024г.”

За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; За въпроси към организаторите от СИБ контакт на e-mail: unieconom@abv.bg

Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2024г.” ще се състои на 14 юни 2024 г. , по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет.2, зала 4, ФНТС .

• Неполучените на 14 юни 2024 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Провеждането на Националния конкурс се осъществява от

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

· проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

· проф. д-р ик.н. Нено Павлов –Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

· Проф. д-р Румяна Нейкова

· Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС

· Проф. д-р Дарина Русчева

· Проф. д-р Ганчо Ганчев, ЮЗУ „Н.Рилски“

· Доц. д-р Милен Велушев, Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

Условията и примерни теми за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 26.01.2024г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

София, 26 януари 2024 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.