Предстоящи събития

ТРЕТАТА ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Центъра по парични и икономически изследвания на Катедра „Финанси“ на УНСС

28 фев. , 2017  

КАТЕДРА“ФИНАНСИ“ на УНСС
съвместно със
СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
обявяват провеждането на

ТРЕТАТА ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Центъра по парични и икономически изследвания на Катедра „Финанси“ на УНСС
на тема:
„Паричните режими: 20 години Валутен борд в България“
12-13 октомври 2017 г., гр. София.
Подробните Условия, най-важните дати и подаването на он-лайн Заявка за участие са достъпни на сайта на Центъра за парични и икономически изследвания (ЦПИ) на УНСС : http://www.conference.mrcenter.info/Submission/OnlineSubmission.aspx.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Стати Статев, Ректор на УНСС
Николай Неновски, Директор на ЦПИ на УНСС
Пресияна Ненкова, Ръководител на катедра „Финанси“ в УНСС
Пенчо Пенчев, Заместник-директор на ЦПИ на УНСС
Петър Чобанов, Зам.-директор на ЦПИ на УНСС
Татяна Хубенова-Делисивкова, Председател на СИБ в България
Росица Тончева, член на ЦПИ на УНСС
Дияна Митева, член на ЦПИ на УНСС
Янко Христозов, катедра „Финанси“ на УНСС
Християн Атанасов, член на ЦПИ на УНСС
Петър Стоянов, Катедра по политическа икономия на УНСС
Елена Кирилова, член на ЦПИ на УНСС

Международната Годишна конференция предоставя възможност на българските и чуждестранни участници да обменят идеи и да обсъдят резултатите от икономически изследвания.
Организационният комитет предлага няколко основни аспекта на проблематиката за дискусия. Предложенията могат да не се ограничават от предлаганите области на изследвания. Предложенията за участие е необходимо да съдържат дискусия на паричните проблеми на балканските страни и на Европа.
Основните Панели на конференцията ще бъдат:
• Парична и финансова икономика
• Международна икономика и международна политическа икономия
• Стопанска история и историята на икономическата мисъл
• Mениджмънт и маркетинг
Конференцията е отворена за всеки икономист, работещ в избраните за дискусия научни области, включително за млади и опитни изследователи, докторанти, пост-докторанти, както и специалисти от бизнеса, правителството и неправителствени институции.
Докладите от Конференцията ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦПИ на УНСС. Избрани доклади ще бъдат публикувани в специално издание на сп. „Икономически алтернативи“, изд. На УНСС.
Повече информация за Конференцията и организацията, социалните можете да намерите на уебсайта на конференцията: www.conference.mrcenter.info.
Подаване на резюмета и формуляри за регистрация е на онлайн адрес на Конференцията както следва : http://www.conference.mrcenter.info/Submission/OnlineSubmission.aspx.

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.