Предстоящи събития

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ ПОКАНА

22 май , 2014  

До всички участници в конкурса и техните преподаватели  и родители, всички победители от конкурсите през последните 9 години, всички редовни индивидуални и колективни членове на СИБ

 

за участие в ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.” на тема:

  „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА –ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2014 г. от 11.30 часа, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2, НДНТ

София, ул. „Г. С. Раковски”, № 108, за информация: СИБ, тел.:02 9871847

Конкурсът  „Млад икономист 2014” се провежда с финансовата подкрепа на Стопанска академия  „Д.А.Ценов”-Свищов

П Р О Г Р А М А:

   

    

  • МУЗИКАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ

  • ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФНТС , проф. Иван Ячев,

  •  ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС на СИБ ,  проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

  • ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2014”

  • ТЪРЖЕСТВЕНА НАЗДРАВИЦА                                              

   


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.