mlad_ikonomist_2015_1

Академични форуми

Управителният съвет на СИБ обявява Дванадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2016г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

12 Мар. , 2016  

 

Управителният съвет на СИБ

обявява Дванадесетия национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2016г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

                             на тема: „Моята бизнес идея“

 

СЪОРГАНИЗАТОР ФНТС

           Съорганизатор и генерален спонсор: Шуменски университет    

                       „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

           Участници в конкурса могат да бъдат: ученици в средни училища, без ограничения на специалността, студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи и експерти до 35 годишна възраст.

 

 

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Разработките трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 1. име, презиме и фамилия;
 2. адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; email;
 3. име и адрес на учебното заведение, факултет, специалност и форма на обучение /редовна, задочна/, на фирмата, длъжност, на административната институция, длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт TimesNewRoman, 12 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят както следва:
  1. на хартиен носител в два екземпляра по пощата; И
  2. по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg
 • Разработките се изпращат: до 09 май 2016г. на адрес:

гр.София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2016г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;email: info@bgeconomist.bg ;

 • Награди: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработената бизнес идея с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Учениците класирали се на първо, второ и трето място, както и носителите на специални награди, с решение на Академичния съвет могат да продължат образованието си през учебната 2016-2017г. в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, съорганизатор на конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2016г.” ще се състои на 11 юни 2016г., събота, 11ч., Ден на икономиста, в гр. София, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С. Раковски” 108, етаж 2, зала 4.
 • Неполучените на 11.06.2016г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса и критериите за оценяване на работите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ след 17.02.2016г.: bgeconomist.bg

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката и предприемачеството, проявявате лично отношение към избора на бизнес идея и търсите решение, това е вашият шанс да споделите!

 

Проф. дфн Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ и на организационния комитет

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на УС на СИБ,                                     координатор на конкурса „Млад икономист 2016”

София, м. февруари 2016г.

Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

Правила за оценяване на конкурс „Млад Икономист 2016“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *