BgEconomist,Академични форуми,Икономика за всички,Международен форум,Новини от България,Образование

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства

10 ное. , 2021  

На 8 и 9 ноември 2021г. в Стопанска академия “Димитър Ценов“ – Свищов под ръководството на Ректора проф. д-р Марияна Божинова и с активното участие на академичната колегия бе проведена успешно международната научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Конференцията се проведе под патронажа на Президента на Република България Румен Радев на 8-9 ноември 2021 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн в платформата Zoom.

Тематичните направления включваха:
1. Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване
2. Счетоводство, контрол, одит, статистика и математика
3. Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика
4. Отрасли на икономиката

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Материалите на конференцията са публикувани в електронно издание на 2 тома под заглавие:

Материалите на Международната конференция

„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ са публикувани в е-формат в Дигиталната библиотека на сайта на Стопанска академия „Димитър Ценов“-Свищов в два тома

 Tom1.pdf (12.02Mb)

 Tom2.pdf (16.27Mb)

Томовете могат да бъдат намерени на е-адрес:

https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4505ѝ

Приветствие на Ректора по случай 85-годишнината от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

07.11.2021 г.

Уважаеми колеги преподаватели, студенти, докторанти,
служители и възпитаници на Висшето ни училище,

В навечерието сме на 85-годишнината от създаването на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Плод на родолюбивия жест  и  благороден копнеж на Дарителя –  да се съгради за народното благо Висше търговско училище в Свищов и безкористно да се завещае на поколенията,  днес тя е авторитетна образователна институция, доказала се на пазара на труда с отличните си специалисти в областта на икономиката и управлението, и един от непреходните символи на град Свищов. Любородното дело  приобщава през годините стотици хиляди хора, обединява ни с онзи позитивен и съзидателен плам, който се носи само  в сърцето – устремеността  към знанието.
85 години са време, през което поколения учени с безспорен професионализъм, респектираща ерудиция и творчески размах защитаваха каузата на „висшите търговски науки”. Запалваха  с нея сърцата на генерации студенти, които впоследствие от позициите на  водещи икономисти  достойно представяха и защитаваха своите учители и  Алма Матер.
Всички ние сме убедени в смисъла на  образованието днес – в условията на глобални предизвикателства от социално-икономически, демографски и здравен характер, на динамично променяща се световна образователна среда. То дава способността да се справяме с тях адекватно и независимо, непрекъснато и успешно. Затова са от изключителна важност добрият фундамент,  необходимостта да се мисли гъвкаво и да се действа професионално. Само качественото университетско образование  е в състояние да отговори на високите изисквания, да даде тласък на развитието ни.
Затова е чест, но и отговорност да принадлежим към академичната общност на 85-годишното ни училище. Чест – да се впишем  в пулсиращия ритъм на академичния живот; да бъдем част от общността на една доказала се във времето и наложила собствени стандарти за икономическо образование институция. И отговорност – да  защитаваме на всички нива достойнството на нашата Алма Матер и мисията на първооснователите. Да поддържаме авторитета й на конкурентоспособна изследователска и учебна институция с категорично наложило се многогодишно присъствие в образователното пространство. Да продължим да градим съзидателно нейната достолепна история, за да се увековечават каузата и великодушното благодеяние „на полза роду”.

Честит 85 годишен юбилей на Стопанска академия Димитър Ценов“ – Свищов!

ДО РЕКТОРА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ“- СВИЩОВ

Г-ЖА ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА БОЖИНОВА

ДО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ,
СЛУЖИТЕЛИТЕ И ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ“
Съюзът на икономистите в България честити 85-годишнина на Стопанска академияДимитър Ценов“- Свищов с признателност към историческия принос на учреденото в 1936г. като най-престижна образователна институция Висше търговско училище в България за утвърждаването на икономическото образование и изграждането на поколения български икономисти и финансисти като строители на българската икономика!

Във Ваше лице поздравяваме академичната общност и възпитаниците на Стопанска академия за благородните усилия и достойни научни постижения за запазване и утвърждаване на най-добрите традиции, както и последователна работа за квалификацията на икономистите и издигане равнището на българската икономическа наука !

Поздравяваме академичната колегия на Стопанска академия „Димитър Ценов“ за професионалната им посветеност за утвърждаването и укрепването на найвисоките критерии в икономическото образование и наука в България, както и за издигането на международния престиж на българските икономисти в международния научен обмен и сътрудничество както в ЕС, така и с други трети страни!

Честит Юбилей скъпи колеги!

…………………………

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.