Предстоящи събития

Хроники за ХИМКО

31 окт. , 2017  

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на представяне на книгата
„ХРОНИКИ ЗА ХИМКО – съзидание, развитие, ликвидация“ на 6 ноември 2017 г., понеделник, от 14:30 часа
в зала “Тържествена“ на УНСС – София.
Авторът на книгата и дългогодишен директор на „Химко“, доц. доктор инж. химик Кирил Петков ще разкаже какво го е мотивирало да събере и напише в хроноличен вид историята на завода. Ще представи ключови факти и добри практики в ‚,Химко“ за:

• производството и употребата на минералните торове в България и света;
• изграждането и модернизацията на производствените мощности и пазарно-ориентираната инфраструктура на „Химко“, както и за продуктовата диверсификация;
• създаването, професионалното развитие и мотивацията на кадровия потенциал;
• ролята на реализираната в „Химко“ бизнес стратегия за взаимодействието „наука – образование – иновации“;
• мястото на „Химко“ в националната икономика и на световните пазари;
• неудачната приватизация на „Химко“;
• дългогодишните и мъчителни процедури за производство по несъстоятелност и тръжни продажби на „Химко“;
• възможните ползи от частичен рестарт на производството на „Химко“ и неадекватната роля на държавата – мажоритарен кредитор.
„Тази книга не можеше да се напише от друг. Тя трябваше да се напише от Кирил Петков, защото той премина през всички стадии на съзиданието, развитието и болезнената ликвидация, премина целия път на „Химко“ – към Рая, но и към Ада. Книгата, преди да се напише, е преживяна – с всичките радостни и щастливи мигове на упорството, труда и таланта, с всичките постижения, но и с огромното сътресение и болка от развалата, от неуспешната приватизация до „нанадолнището“, по което „героите“ на Прехода пуснаха „златната кокошка на българската химическа индустрия“, казва редакторът на книгата Марин Ботунски.

Ще се радваме на участието Ви в събитието!

Управителен съвет на СИБ

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.