Конкурс Млад икономист

ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.”

28 май , 2014  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ

ПОКАНА

 

до

всички участници в конкурса и техните преподаватели и родители,

всички победители от конкурсите през последните 9 години,

всички редовни индивидуални и колективни членове на СИБ

за участие в

ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.”

„Гласът на младите за силна икономика!”

на тема:

„ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА –ВЪЗМОЖНОСТИ И

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2014 г. от 11.30 часа, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2,

НДНТ

София, ул. „Г. С. Раковски”, № 108, за информация: СИБ, тел.:02

9871847

Конкурсът „Млад икономист 2014” се провежда с финансовата подкрепа на Стопанска

академия „Д.А.Ценов”-Свищов

П Р О Г Р А М А:

¸ МУЗИКАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ

¸ ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФНТС , проф. Иван Ячев,

¸ ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС на СИБ , проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

¸ ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2014”

¸ ТЪРЖЕСТВЕНА НАЗДРАВИЦА


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.