Икономика за всички

Чуждите инвестиции намаляха с 60% за 2016 година

20 фев. , 2017  

Преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са 682,8 млн. евро (1,5% от БВП), обявиха от БНБ. Те намаляват с над 1 млрд. евро, или с 59,7% спрямо чуждите инвестиции през 2015 г. През декември дори има отлив на капитали от страната в размер на 258,3 млн. евро, при намаление на чуждите инвестиции с 88 млн. евро през декември 2015 г.

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени вноски на чужди компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти) възлиза на 222,3 млн. евро за 2016 г. Той е по-малък с 881,2 млн. евро от привлечения дялов капитал през 2015 г. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 54,9 млн. евро, при 72,5 млн. евро за 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22,7 млн. евро, 41,4% от общия размер за 2016 г.), Русия (7,5 млн. евро, 13,7% от общия размер) и Норвегия (6,1 млн. евро, 11,1% от общия размер).

 

Реинвестираната печалба на чуждите инвеститори в български дружества възлиза на 638,5 млн. евро за 2016 г., при 685,3 млн. евро за 2015 г. През 2016 г. промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна в размер на 177,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 96,3 млн. евро за 2015 г.

 

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за 2016 г. са от Люксембург (135,6 млн. евро, 19,9% от общия размер на инвестициите), Холандия (128,1 млн. евро, 18,8%) и Великобритания (118,1 млн. евро, 17,3%).

 

Преките инвестиции на български компании в чужбина през 2016 г. нарастват със 139,9 млн. евро, при увеличение с 96,7 млн. евро за 2015 г. През декември 2016 г. те се увеличават с 46,3 млн. евро, при увеличение от 26,3 млн. евро за декември 2015 г.

Източник: epicenter.bg

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.