Новини от България

Чуждите инвестиции се свиват с над 46%

25 ян. , 2017  

С над 46% се свиват преките чуждестранни инвестиции в България към ноември на годишна база, или с 826.7 млн. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За единадесетте месеца на 2016 г. сумата на чуждите вложения в местната икономика е 953.7 млн. евро при близо 1.8 млрд. евро за същия период на предходната година. Основен фактор за спада е по-ниското ниво инвестиции с дългосрочен интерес – по линия на дяловия капитал.

Най-голям вложител в българската икономика отново е Холандия с 202 млн. евро. Страната е традиционна дестинация с по-либерален данъчен режим и често зад инвестициите от нея се крият български капитали или от други държави извън ЕС.

Спадът продължава

Статистиката на БНБ показва, че през първите три тримесечия на миналата година преките инвестиции в страната са били средно по 322 млн. евро, докато през 2015 г. средната сума бе 423 млн. евро. През първото полугодие на 2016 г. вложенията в България бяха по-малко спрямо предходната година, но разликата се смаляваше. Към юни спадът на годишна база бе едва 175.4 млн. евро, но от юли до ноември инвестициите в страната бяха значително по-малко от тези през 2015 г. за същия период.

Резултатът е общо с 826.7 млн. евро по-малко инвестиции към ноември на годишна база. От друга страна, тази разлика вероятно ще се свие, тъй като данните са предварителни и ще претърпят няколко ревизии от страна на БНБ през следващите месеци. Обикновено промените са в посока нагоре за показателите.

В какво се инвестира

От разбивката на БНБ по вид инвестиции се вижда, че вложенията в дялов капитал са се сринали. Сумата към ноември е 297.8 млн. евро, което е около една трета от нивото им през същия период на 2015 г. (983.8 млн. евро). Новината е лоша, защото показателят е представител на дългосрочните интереси на чуждестранните компании към местната икономика.

Най-голям принос за постъпленията през годината има реинвестираната печалба, която достига 594.2 млн. евро. По същото перо е отчетен и най-малкият спад (10%) спрямо 2015 г. по неревизирани данни. Вероятно е след преизчисленията на БНБ разликата допълнително да се свие, тъй като към този момент показателят отчита нулеви стойности за октомври и ноември. Причината е, че данните са свързани с отчетите на компаниите, които се публикуват на тримесечна и годишна база. Реинвестираната печалба представлява тази част от нетната печалба на българско дружество, която е за чуждестранните инвеститори.

През ноември инвестициите от чужбина достигат 12.4 млн. евро, като положителен принос имат единствено постъпленията по линия на дълговите инструменти. Чуждите компании са предоставили средства на стойност 17.4 млн. евро на дъщерните си дружества в страната, информира capital.bg. Постъпленията имат ограничено значение, тъй като се използват основно в краткосрочен период за модернизация и други плащания.

Платежният баланс е на плюс

Отрицателното търговско салдо се увеличава, като към ноември то е 1.6 млрд. евро и се формира от по-високият внос на стоки (22.3 млрд. евро) спрямо износа (20.7 млрд. евро). Само за ноември вносът е бил 2.3 млрд. евро, а износът – 2.2 млрд. евро. Въпреки дефицита, за януари – ноември салдото по текущата и капиталовата сметка е положително и възлиза на 3.4 млрд. евро – двойно по-високо от отчетеното през 2015 г.

 

Източник: www.financebg.com

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.