BgEconomist,Икономика за всички

1.8% спад на БВП на България през първото тримесечие

9 юни , 2021  

През първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 1.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., според сезонно изгладените данни на НСИ.

Снимка: Flickr

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 26436.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. е 22665.1 млн. лeвa, информира infostock.bg.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%, което в стойностно изражение възлиза на 22393.3 млн. лева.

През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4108.7млн. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.5%.

За същия период брутната добавена стойност нараства с 2.7%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6.5%и на крайното потребление с 1.6%

През първото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 1.8% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Брутната добавена стойност намалява с 1.6%. Крайното потребление регистрира ръст от 2.6%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2021г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни.

Износът на стоки и услуги намалява с 6.0%, докато вносът на стоки и услуги нараства с 0.6%.

Източник: www.financebg.com

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.