Новини от България

1,5 млн. души в България са били икономически неактивни през 2016 г.

6 юли , 2017  

България е на шесто място в Европейския съюз за 2016 г. по процент на населението, което е икономически неактивно. Това сочат годишните данни на Евростат, публикувани в сряда.

Общо 31,3% от населението в страната през миналата година на възраст между 15 и 64 г. е било икономически неактивно, което е с 0,6 процентни пункта повече в сравнение с предишната година. Това означава, че общо 1,45 млн. души са били извън пазара на труда.

Данните за последните 10 години сочат, че този дял е бил най-висок през 2014 г. – 34,1%, като оттогава насам се наблюдава постепенно понижаване. Като цяло процентът сред жените през миналата година е по-голям в сравнение с този при мъжете – съответно 35,4% и 27,3%.

Според данните основната причина тези икономически неактивни лица да не търсят работа е, че все още не са завършили образованието или обучението си – 31% от неактивното население. Друга водещапричина е болест или инвалидност на лицата (13,8%), както и грижата за деца или недееспособни възрастни – 9,1%.

Обезпокоителното е, че един сериозен дял от икономическо неактивното население – 12,4%, смята, че на пазара на труда няма работни места.

Като цяло в Европейския съюз миналата година 89 млн. души между 15 и 64 години са били икономически неактивни. Това означава, че над една четвърт от населението на тази възраст е било извън пазара на труда.

Този лица включват хора, които все още учат (35% от неактивните), пенсионери (16%), страдащи от сериозна болест или инвалидност (16%) и лица, които се грижат за деца или недееспособни възрастни (10%).

Жените формират по-голямата част от икономически неактивното население (60%). Общо почти 8 на 10 неактивни лица казват, че не искат да работят.

Нивото на образование също играе роля, като делът на неактивните лица в ЕС е обратнопропорционален на образователния им ценз. Почти половината на възраст между 15 и 64 години с ниско образователно ниво (най-много прогимназия) са били неактивни през 2016 г., като този дял спада до 24% за тези със средно образование и до 12% с висше образование, информира investor.bg.

Сред страните членки на ЕС Италия (35,1%) отчита най-голям дял на хора извън пазара на труда. Тя е следвана от Хърватска и Румъния (по 34,4%), Белгия (32,4%) и Гърция (31,8%).

На другия край на класацията с най-нисък дял са Швеция (17,9%), Дания (20,0%) и Холандия (20,3%).

Източник: www.financebg.com

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.