BgEconomist,Предстоящи събития

Научно практическа конференция с международно участие

28 юни , 2017  

Уважаеми колеги,

Стопанска Академия “Д. А. Ценов“ и Съюз на икономистите в България

Организират
Научно практическа конференция с международно участие на тема:

Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи
Свищов, 8-9 ноември 2017г.

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

 1. Доц. д-р Иван Марчевски
  Ректор наСА „Д. А. Ценов”
 2. Проф. д-р Татяна Хубенова – Делисивкова
  Председател на УС на СИБ
 3. Проф. д-р Борислав Борисов
  Председател на ОС на СА „Д. А. Ценов”
 4. Проф. д-р ик- н. Нено Павлов
  Зам.председател на УС на СИБ
 5. Доц. д-р Тодор Кръстевич
  Зам.ректор „НИПД“ на СА“Д.А.Ценов“
 6. Проф. д-р Марияна Божинова
  Зам.ректор „УД“ на СА“Д.А.Ценов“
 7. Проф. д-р Йордан Василев
  Декан на факултет „Финанси“
 8. Проф. д-р Андрей Захариев
  Ръководител Катедра “Финанси и кредит“
 9. Проф. д-р Искра Христова  – Балканска
  Ръководител секция “Международна икономика“ на ИИИ при БАН
 10. Доц. д-р Галина Захариева
  Ръководител Катедра “Международни икономически отношения“
 11.  Доц .д-р Людмил Несторов
  Ръководител Катедра “Обща теория на икономиката“
 12. Доц. д-р Йоана Панагорец
  Университет Валахия-Търговище/Румъния/

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Людмил Несторов
 Гл. д-р Милен Митков
 Ас. д-р Петя Георгиева
 Ст. преп. д-р Петър Тодоров
 Докторант Наталия Алексиева
Студент Антонио Славков

 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Членството на България в ЕС – десет години по-късно: реалности и очаквания

2. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието

3. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие  

4. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. По-важни срокове:
  01 септември 2016 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
  01 октомври 2016 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: confeu10@uni-svishtov.bg
 2. Такса за правоучастие/само за външни участници/: 50 лв. за сборник с доклади, материали за конференцията и за коктейл.
  Банкова сметка за превеждане на таксата:
  Общинска банка АД – финансов център Свищов
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – BGN
  Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на СА и СИБ
 3. Изисквания  за оформяне на докладите:
  Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
  графики.
  Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
  cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
  изисква.
  Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
  редовете: Single
  Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
  Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
  един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
  Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
  шрифт Italic, центрирано, 11 pt
  Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
  pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
  Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
  и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
  фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
  Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
  First line – 1,25 cm. Спазват се изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
  Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
  тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
  1_doklad_Mira_Popova

Представените на Конференцията доклади ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в сборник с редколегия и предоставени на участниците при регистрацията

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация на участниците: 09 ноември 2017 г. от 9:00 ч. в Ректората на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Официално откриване на Конференцията: 10 ч. на 09 ноември 2017 г. в Зала «Булстрад» на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Официални работни езици: български, руски, английски
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците в деня на регистрацията им.
Настаняване на участниците:  след 12 ч. на 08.11.2017 г. и  на  09.11.2017 г. хотел на Учебен корпус «ЮГ»
Резервация за нощувки: Хотел „Корпус Юг“, ул. „Патриарх Евтимий“ 105, гр. Свищов, рецепция – тел. 0882 552510

www.bgeconomist.bg

, , ,


One Response

 1. Adazork каза:

  6 discontinued treatment for reasons other than toxicity exemestane, 26 10 cialis 10mg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.