Новини от България

Отрицателните лихви на БНБ вече подяждат бюджета

18 юли , 2017  

Отрицателните лихви на БНБ върху депозираните в нея публични средства вече започват да подяждат държавния бюджет.

Пример за това е Сребърният фонд, в който се акумулират дългосрочно средства от приватизация, концесии и бюджетни излишъци с цел подкрепа на държавната пенсионна система, която все повече се задъхва от огромни дефицити.

От началото на тази година парите на фонда, които се държат на депозит в централната банка, се олихвяват с отрицателна лихва в размер на -0.10%. Това става ясно от публикувания на сайта на финансовото министерство годишен доклад за управлението на Сребърния фонд за 2016 г. В документа се посочва още, че за да не се ощетява фондът, отрицателните лихви ще са за сметка на централния бюджет. В края на 2015 г. със същия мотив парите във фонда са договорени на едногодишен депозит в БНБ с нулев лихвен процент. Според справката, изготвена от ведомството на Владислав Горанов, от 2014 г. във фонда не е постъпил нито лев от лихви.

В края на 2016 г. в т.нар. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система има 2.657 млрд. лв. – със 120 млн. лв. повече отпреди година. Постъпленията са основно от концесии – 88 млн. лв. От приватизация са влезли едва 2 млн. лв. и още 1.9 млн. от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес. Още 32.1 млн. лв. са постъпили при промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд към държавния фонд „Пенсии“. През 2016 г. средства от бюджетен излишък не са отчислени, защото бюджетът е бил на дефицит.

Ресурсът на Сребърния фонд не би могъл да играе стабилизираща роля и да намали натиска върху държавната пенсионна система на фона на огромните суми за покриване на недостига от средства по бюджета на държавното обществено осигуряване, които държавният бюджет предоставя ежегодно, се посочва в доклада. Дефицитът в НОИ за 2016 г. например е 4.950 млрд. лв. – почти два пъти повече от средствата в Сребърния фонд. Този буфер би могъл да подкрепи бюджета на ДОО едва с 3-4 месечни плащания за пенсии, информира segabg.com.

Тези дни представители на работодателските организации в Надзорния съвет на фонда отправиха апел към финансовия министър и социалния министър да се отвори дебат за бъдещето на фонда, тъй като през 2018 г. изтича 10-годишният мораториум за ползване на средствата в него. Според БСК мораториумът трябва да бъде удължен, като се разкрият повече приходоизточници в него. Едно от предложенията е да се премахнат законовите вратички за заобикаляне на изискването парите от приватизация да влизат във фонда чрез създадената през 2010 г. Държавна консолидационна компания.

Източник: www.financebg.com

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.