BgEconomist,Конкурс Млад икономист

Участвай в надпреварата за приза „Млад икономист – 2019 г.“

29 мар. , 2019  

2Obyava SIB 2019 loga

В чест на 150 годишнината от учредяването на БАН и 70-та годишнина от създаването на Института за икономически изследвания

на БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 съвместно с

ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БАН

КАТО ОСНОВЕН СЪОРГАНИЗАТОР

Обявява 

Петнадесети национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г.

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

НА ТЕМА: „ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“

 

Националният конкурс се провежда и със съдействието на Федерацията на НТС в България и на Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

Участници в конкурсапозиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 •  Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме, фамилия;
  • местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;email;
  • име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност,  фирма-длъжност, администрация – длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  и по електронен път на адрес: e-mail: info@bgeconomist.bg ;  union_econ@abv.bg
 • Разработките се представят до 17 май 2019 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2019г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ; e-mail: info@bgeconomist.bg ;  union_econ@abv.bg

 

Награди по конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2019г.”  ще се състои на 8 юни 2019г. /събота/,  по повод Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 •  Неполучените на 08.06.2019г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 13.12.2018г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2019”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ,  Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2019”

 

АНОТАЦИЯ на Националния Конкурс Млад-икономист 2019

 

 

,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.