BgEconomist

ПОКАНА за Общо събрание

5 мар. , 2019  

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България (СИБ) свиква Общо събрание на СИБ на 9 април 2019г. от 12:30 ч. в София, в сградата на ФНТС ул. „Г. С. Раковски“, №108, ет. 2, зала №3  със следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на СИБ  през 2018г.
  2. Обсъждане и приемане на Финансовия отчет на СИБ за 2018 г.
  3. Обсъждане изпълнението на Плана за 2019 г. и приемане на решения за бъдещи мероприятия
  4. Промени в състава на Управителния съвет.

 

проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.