BgEconomist,Предстоящи събития,Форум на СИБ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 апр. , 2019  

П О К А Н А

за пресконференция

на 23 април 2019г., от 11:00 часа в Пресклуба на БТА,

бул. Цариградско шосе № 49, 1124 София

Обръщаме се към Вас с покана да участвате в Пресконференция за представяне на Проекта „Европейско социално изследване в България“, финансиран от МОН в рамките на Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2020 (НПКНИИ 2020).

Проектът се реализира от Консорциум с членове: УНСС – водеща организация, Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН), Агенцията за социални анализи (AСА), Съюза на икономистите в България (СИБ), Българската социологическа асоциация (БСА) и Националния статистически институт (НСИ).

На пресконференцията ще бъдат представени основните цели и задачи и осъществения напредък чрез проекта за включване на България  в международната и европейски мрежи за социални изследвания за целите на актуализиране на политиките за социално-икономическо развитие.

Като първи резултати от работата по Проекта ще бъдат представени сравнителни данни, констатации и изводи по темата за  парадоксите на религиозността в България, получени в рамките и по методиката на Международната програма са социални изследвания за 2018г.  в сравнение с 1998 год.

Очакваме Вашите отговори за участие в събитието да бъдат изпращани до Съюза на икономистите в България като организатор на събитието и член на Консорциума.

Консорциум  „Европейското социално изследване в България“.

За повече информация за Пресконференцията на Консорциума се обръщайте на адрес както следва :

Съюз на икономистите в България

Ул. ”Г.С.Раковски” № 108

1000 София

Тел.: (+359 2) 987 18 47 и +359 877 033 557

e-mail: unieconom@abv.bg, economistbg@gmail.com

 

 

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.