Конкурс Млад икономист

Конкурс Млад Икономист 2017 е отворен за участие

24 мар. , 2017  

Конкурс Млад Икономист 2017 е отворен за участие.

Дайте своя принос върху темата за икономическото неравенство в 21 век.

Краен срок: 11 май 2017 г.
Повече информация на: https://bgeconomist.bg/1223-2/

Икономическото неравенство е факт, който не може да се пренебрегва, а трябва да се анализира, оценява и изучава при търсенето на начини за неговото ограничаване, респективно за овладяване на негативните му последствия. Още…

, , , , ,

Конкурс Млад икономист

Правила за оценяване на конкурс „Млад Икономист 2016“

15 мар. , 2016  

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2016

1. Управителният съвет на СИБ избра Комисия за оценяване и класиране на участниците в конкурса „Млад икономист 2016“- председателят и тримата зам. председатели на УС.

2. Комисията определя рецензентите на разработките на участниците в конкурса и следи за спазването от тях на правилата за оценяване на разработките. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в т. 3, след което двамата рецензенти представят на комисията съгласувана обща оценка. Още…

Конкурс Млад икономист

ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.”

28 май , 2014  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ

ПОКАНА

 

до

всички участници в конкурса и техните преподаватели и родители,

всички победители от конкурсите през последните 9 години,

всички редовни индивидуални и колективни членове на СИБ

за участие в

ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2014 г.”

„Гласът на младите за силна икономика!”

на тема:

„ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА –ВЪЗМОЖНОСТИ И

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА ДЕНЯ НА ИКОНОМИСТА

11 юни 2014 г. от 11.30 часа, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2,

НДНТ

София, ул. „Г. С. Раковски”, № 108, за информация: СИБ, тел.:02

9871847

Конкурсът „Млад икономист 2014” се провежда с финансовата подкрепа на Стопанска

академия „Д.А.Ценов”-Свищов

П Р О Г Р А М А:

¸ МУЗИКАЛНО ВЪВЕДЕНИЕ

¸ ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФНТС , проф. Иван Ячев,

¸ ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС на СИБ , проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

¸ ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2014”

¸ ТЪРЖЕСТВЕНА НАЗДРАВИЦА

BgEconomist,Конкурс Млад икономист

КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ” 2013

18 окт. , 2013  

КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ”

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

 СЪЮЗЪТ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНЯТ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2013г.” И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Церемонията ще се състои на 31 октомври (четвъртък) от 11,00 ч. в зала №4 „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ” ет.ІІ

НАЦИОНАЛНИЯ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – СОФИЯ

ул.”Г.С.Раковски” №108

Вход с покани

П Р О Г Р А М А

  • МУЗИКАЛНИ МОМЕНТИ (изпълнения)

  • ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ НА СИБ  – Проф. КРЪСТЬО ПЕТКОВ, дфн

  • ВРЪЧВАНЕ  НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „МЛАД ИКОНОМИСТ-2013г.”

  • НА ЧАША ВИНО

КОНКУРСЪТ „МЛАД  ИКОНОМИСТ-2013” СЕ ПРОВЕЖДА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  ЗД „ЕВРОИНС” АД

Конкурс Млад икономист

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ“

13 сеп. , 2013  

УС на СИБ удължава срока за участие в конкурс „Млад икономист 2013г.“ до 30 септември т.г.