Форуми на СИБ

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2016 г.”

30 май , 2016  

mlad_ikonomist4_hue5oiyr

Покана от УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ има удоволствието да покани всички участници в Националния конкурс и техните преподаватели и родители, всички победители от конкурсите през последните 11 години, редовните индивидуални и колективни членове на СИБ, представители на спонсорите и на колективни членове на ФНТС за участие в ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ-2016 г.” Още…

Форуми на СИБ

СИБ удължава срока за участие в конкурса „Млад икономист 2016“ до 19 май 2016г

9 май , 2016  

image-3-800x445

За всички, които желаят да участват в конкурса „Млад икономист 2016“, УС на СИБ удължава
срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г.
Желаем творческо вдъхновение и успех!

Форуми на СИБ

Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“ на тема „Моята бизнес идея“ /Анотация/

12 Мар. , 2016  

mlad_ikonomist11_jbpdkyml1

Уважаеми участници,

Целта на конкурса Млад икономист-2016г., провеждан под надслова „Младите за силна икономика“ е да се провокира иновативното мислене на младите хора и да ги насочи за формиране и осмисляне на работеща идея, която в бъдеще може да прерасне в успешен бизнес. Предлагаме вашата идея да бъде развита и представена за участие в конкурса във формат от две части. Още…

Форуми на СИБ

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

13 Сеп. , 2014  

Днес, 12 септември 2014 г.,  в ДНТС,

Съюз на икономистите в България  и ФНТС, със съдействието на 

Алианс за  демократичен, социален и устойчив европейски семестър и Съюз на учените в България.
  проведоха  експертна дискусия на тема:НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

/Гледните точки за актуализация на бюджета и увеличаване на

 външния дълг/На форума имаха възможност да изложат своята позиция по актуалния дебат за актуализация на Бюджет 2014, проектобюджета за 2015 г. и плановете за увеличаване на външния дълг след предстоящите парламентарни избори, следните изтъкнати български икономисти и финансисти – проф. Гарабед Минасян, проф. Христина Вучева, доц. Стоян Александров. Оживената дискусия  ръководи проф. Кр. Петков, председател на УС на СИБ и инициатор на събитието. Участие взеха Мика Зайкова, проф. Духомир Минев, доц. Мария Желязкова, доц. Саша Тодорова, Галя Иванова, Либерт Явашев и други експерти и членове на СИБ.

  Тяхната професионална компетентност и независима позиция ще спомогне за изработване на точна и балансирана позиция за фискалната политика в България- резюме от срещата ще публикуваме през следващата седмица.
Прилагаме презентацията на проф. Г.  Минасян и документ от МФ – изпълнение на КФП към 31.07.2-14г. 

Прилагаме презентацията на проф. Г.  Минасян  и документ от МФ – изпълнение на КФП към 31.07.2-14г.

Форуми на СИБ

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА

30 юни , 2014  

Съюзът на икономистите в България и ФНТС за пореден път отбелязаха Деня на икономиста в България -11 юни 2014 г., с тържествена церемония, на която бяха наградени победителите в конкурса „Млад икономист 2014 г.”  под надслов Гласът на младите за силна икономика, на тема „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“. Генерален спонсор на конкурса за 2014 г.  е Стопанска академия „Д.А.Ценов”-гр.Свищов. 

 

Церемонията по награждаване бе открита с тържествено обръщение от председателя на УС на СИБ проф. Кр. Петков, който отбеляза отзивчивостта и творческия ентусиазъм към трудната тема, посветена на зелената икономика. Представените разработки показват интерес и  аналитичност по една  авангардна тема, свързана с устойчивото развитие. Проф. Петков допълни, че в кризисни периоди не можем да не мислим за бъдещето на младите икономисти – именно те ще насочат икономиката на страната ни и на Европа към по-успешни резултати и ще осигуряват по-добър стандарт на живот на българските граждани.   

Главният секретар на ФНТС инж. Марин Антонов направи обръщение към присъстващите и победителите, като ги поздрави с професионалния празник от името на Федерацията на научно-техническите съюзи, която е и съорганизатор на конкурса „Млад икономист 2014 г”. 

Участниците, заели първо място в четирите категории  бяха наградени с парична награда,  носителите на специална награда получиха предметни награди от спонсорите: Федерация на научно-техническите съюзи в България, „Стара планина холд” АД, „Атлас Финанс” АД-Пловдив, Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов,  Международен панаир, гр.Пловдив, Фондация „Атанас Буров” и Фондация „проф.д-р Велеслав Гаврийски”. 

Зам. -ректорът на Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов проф. д-р Любен Кирев и член на комисията по оценяване, поздрави всички с  празника, както и победителите  за  амбициозните разработки и подчерта, че икономиката е трудна наука, която стои в основата на социалния живот. Когато една държава има силна икономика, то тя има и силна политика, образование, армия и т.н.   Той спомена и любопитния факт за световно известния датски физик Нилс Бор, един от бащите на квантовата  теория, който първоначално се е занимавал с икономика, но е решил че е трудна наука и затова се отдава на физиката. 

От името на ректора на академията –  проф.д-р Величко Адамов, проф. д-р Кирев обяви награда за  участници на призовите първо, второ и трето място – едноседмичен безплатен академичен семинар в Университетската база за обучение  – с. Орешак, Ловешка област през есента на 2014 г. Проф. д-р Любен Кирев  обяви, също от името на ректора на академията, и Специалната награда на Академичния съвет на Генералния спонсор – Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов – прием на всички ученици, класирали се на първо, второ и трето място, за студенти без приемен изпит за новата  учебна 2014-2015г. 

Проф.д-р Хаджиниколов, зам.-председател на УС на СИБ  награди български студент, обучаващ се в университет  във Великобритания като тподчерта, че икономиката повече се занимава с въпроса  как да станем конкурентноспособни, как да постигнем висока рентабилност и печалба, как да организираме производството и т.н.. Но въпросът „как“ губи смисъл без да отговорим и на въпроса „защо“ – защо трябва да постигнем висока рентабилност и максимална печалба? Как да правим бизнес и защо?Освен технически аспект, икономиката има и социално-морален аспект и двата аспекта вървят успоредно – това не трябва да се забравя. 

Проф.д-р Иван Ангелов, чл.кор. на БАН поздрави участниците в конкурса за тяхната отзивчивост и смелост да работят по нови алтернативни, екологични идеи и им пожела да запазят душите си чисти и неопетнени  през целия си живот.

Доц. Д-р Теодор Седларски, зам.-декан на Стопански факултет в СУ „Кл. Охридски” и доц. д-р Георги Николов, гл. Секретар на ВУЗФ също поздравиха и наградиха победители. Бе обявено, че ВУЗФ също ще приемат победители в конкурса без приемен изпит.

Николай Митанкин, представителят на „Стара планина холд” АД, дългогодишен активен колективен член на СИБ, връчи поредната награда на холдинга като пожела нови творчески успехи  и обясни защо той е част от СИБ – погледнете в дясната страна на емблемата на съюза! 

Камелия Рупска, студентка в УНСС спечели специалната награда на ФНТС за четиригодишно успешно участие в конкурса. В своето обръщение Камелия Рупска се обърна с благодарствени думи към Съюза на икономистите в България за оригиналните и авангардни теми на конкурса – предизвикателства за творческата мисъл на младите хора.

Главният координатор на конкурса проф.д-р Нено Павлов представи  резюме за провеждането на конкурса „Млад икономист-2014г.”, който  беше официално обявен през м.февруари т.г., вкл. сред българските студенти, обучаващи се в университети на страните-членки на ЕС. Темата на конкурса провокира интереса и мисленето на млади специалисти в различни категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст. Бяха представени 93 разработки, с общо 124 участници от 10 университета и 11 професионални гимназии. Най-голям е делът, по традиция, на представителите от УНСС – 34% и Икономически университет – Варна  –  29%, а от средните училища – Националната финансово-стопанска гимназия, София – 22%, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали – 15%, Професионална гимназия по икономика, Перник – 15% и Финансово-стопанска гимназия „Ат. Буров” – Хасково – 12%. За втора поредна година участват студенти-българи, обучавани в европейски университети, което е признание за международното измерение и популярност на Националния конкурс на СИБ. 

В края на церемонията с грамота за добро представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2014г.”  бяха наградени 25 ученика, 10 студента и трима докторанти с разработки, класирани с над 30 точки.С почетни грамоти за «заслуги и принос в развитието и утръвждаването на националния конкурс «Млад икономист» и по повод 10-годишнината от учредяването му и Деня на икономиста  бяха наградени ФНТС, висши и средни учебни заведения и всички спонсори.  В отлично настроние, с красиви цветя и много усмивки участниците в тържеството се снимаха за спомен и за историята на СИБ, а накрая вдигнаха наздравица за бъдещето на конкурса «Млад икономист» и все по-успешните му издания. Да пребъде и да дава сили, увереност и професионално самочувствие на младите икономисти!

Форуми на СИБ

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БЕЗУСЛОВЕН БАЗИСЕН ДОХОД: ОТ УТОПИЯ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ“

24 юни , 2014  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА СИБ

 

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ИКОНОМИСТ”  ВИ КАНИ  ДА  ПРИСЪСТВАТЕ НА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БЕЗУСЛОВЕН БАЗИСЕН ДОХОД: ОТ УТОПИЯ КЪМ РЕАЛИЗАЦИЯ,  КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ЮЛИ 2014 Г. ОТ 16.00 Ч. В ЗАЛА № 1,  ФНТС,  УЛ.РАКОВСКИ  № 108.

НАДЯВАМЕ СЕ НА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРОФ.РУМЯНА НЕЙКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ИКОНОМИСТ”

Форуми на СИБ

Онлайн обсъждане на 4 Отчен на МС

13 юни , 2014  

Ръководството на СИБ се обръща към членовете и външни експерти с предложение да участват в онлайн обсъждане на 4 ОТЧЕТ НА МС.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението

Май 2014 г.

Обобщените мнения и предложения ще бъдат изпратени на компетентните държавни институции!

Отчета на правителството виж Тук

Форуми на СИБ

Специални наградени за участници в конкурса „Млад икономист-2014 г.”

6 юни , 2014  

 

КАТЕГОРИЯ УЧЕНИЦИ

 

 

Първа Специална наградана Холдинг „Стара планина”  – София

на МИМА ЛЮБОМИРОВА МИТЕВА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ” –  СТАРА ЗАГОРА

Втора Специална награда на д-р Петър Нейчев, зам. председател на УС      на СИБ , ЛЕВЕНТ ЗИЙНАЛ ШАКИР – ПГ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- КЪРДЖАЛИ

Трета Специална награда    КРИСТИАНА РОМАНОВА МЕТОДИЕВА – ПГ ПО ИКОНОМИКА – ПЕРНИК

 Четвърта Специална наградана  ХРИСТИНА СВЕТЛОМИРОВА САНДЕВА – НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ – СОФИЯ

 

 Пета  Специална награда  наБЕТИНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВЕСТОВА ПГ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

категория „Студенти”

 

 

Първа Специална наградана Холдинг „Стара планина”  –

на ГЕОРГИ АНТОНИЕВ МИЛЕНКОВ –УНСС-СОФИЯ

 

   Втора Специална награда на Международен панаир Пловдив-

   ПЛАМЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА –СА „Д.А.ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

   

 

   Трета Специална наградана„Атлас Финанс” АД – Пловдив

    РАЛИЦА РУМЕНОВА ВЕЛИНОВА – ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ         ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

 

   ЧетвъртаСпециална награданаПАВЛИН ПЕТРОВ БОНЕВ– СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-СОФИЯ

 

    ПетаСпециална награда на АНТОАНЕТА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА –УНСС-СОФИЯ

Специалната награда на Ректора на Стопанска академия „Д.А.Ценов”–  „Едноседмичен безплатен академичен семинар” в Университетската база за обучение – с. Орешак, Ловешка област се присъжда на наградените участници на призовите първо, второ и трето място

 

Специалната награда на Академичния съвет на Генералния спонсор – Стопанска академия – прием на всички ученици без приемен изпит за студенти от учебната 2014-2015г., класирали се на първо, второ и трето място.