Прогнози

Oптимизъм на пазара на труда

13 сеп. , 2017  

Апетитът за наемане на служители в български компании е най-силен през 2017 г. в сравнение с последните седем години. Това показва изследване на компанията за човешки ресурси „Менпауър България“.

През последното тримесечие на тази година най-много наети се очаква да има в сектора на строителството, минното дело и производството. А най-плахи са очакванията в сектора „Електричество, газ и вода“. Разбивката по региони показва, че най-оптимистични са прогнозите за Пловдив, а най-слаби – за Русе. А големите компании с персонал над 250 души са с най-амбициозен план за наемане – нетното очаквано увеличение е 32%. Данните са в хармония с отчитаните от статистиката показатели за пазара на труда: постоянен спад в безработицата и вдигане на заплатите.

От анкетираните 620 работодатели 14% са заявили, че имат намерение да наемат нови служители до края на 2017 г. Съкращения планират едва 5% от отговорилите, като мнозинството компании (80%) не очакват промени в числеността на персонала си, а около 1% отбелязват, че не са сигурни относно намеренията си за наемане на кадри. Така нетната прогноза за заетостта, която измерва разликата между плановете за наемане и тези за освобождаване на служители, се равнява на 9%. Този показател се покачва до 14%, след като се коригира със сезонните колебания. Това са най-силните прогнози за наемане, отчетени, откакто „Менпауър“ прави изследване за България, т.е. от началото на 2011 г. Оптимизмът расте и на годишна база: в сравнение с последното тримесечие на 2016 г. очакванията се увеличават с 3 процентни пункта и остават сравнително стабилни на тримесечна база, сочат данните.

Оптимистично в Пловдив, умерено в Русе

Работодателите във всичките 5 изследвани региона на страната – София, Пловдив, Варна, Русе и Бургас – имат положителни нагласи за наемане на персонал през последните три месеца на тази година. Очакванията за увеличаване на персонала са най-силни в Пловдив (18%), докато прогнозите остават стабилни за София и Варна – 13% и за двата региона. Нагласите за Бургас също не отчитат сериозни колебания (12%), докато най-предпазливи са в Русе (8%).

Справката показва, че в сравнение със същия период на 2016 г. плановете за назначаване се подобряват в три от петте региона. Бургас отчита най-голямото подобрение от 6 процентни пункта, следван от Пловдив и Варна. Спад от 3 процентни пункта има в Русе, докато прогнозата за София остава без промяна. В сравнение с предишното тримесечие плановете за наемане се засилват в Пловдив и София. За сметка на това без особени колебания се запазват очакванията в Бургас, Русе и Варна.

Всички сектори наемат

През периода октомври – декември 2017 г. се вижда план за увеличение на служителите във всички 10 индустриални сектора, обхванати от изследването. Най-силния пазар на труда отчитат компаниите от строителния сектор (24%), където обаче години наред имаше свиване. Положителен тренд се наблюдава и при работодателите в минния бранш (20%), докато производството запазва стабилен ръст от 15%. Добри са нагласите и за „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, както и „Транспорт, складове и комуникации“ с прогнози съответно от 13 и 12%. Най-предпазливи са плановете в сектора „Електричество, газ и вода“, където нетната прогноза за заетостта е едва от 6%.

Спрямо предходното тримесечие изгледите са положителни в 5 от 10-те стопански сектора. Най-значим е ръстът в минното дело – с 11 процентни пункта. В същото време прогнозите за увеличаване на персонала се свиват най-драстично в секторите „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ и „Търговия на едро и дребно“ – съответно със 7 и 3 процентни пункта. Най-сериозното подобрение на годишна база се вижда отново в минното дело, следвано от строителството, а най-ниски – отново в секторите „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ и този на търговията на едро и дребно.

Големите планове са при гигантите

Във всички четири вида предприятия, включени в анкетата – микро-, малки, средно големи и големи – се предвижда ръст в броя на служителите в края на годината. Най-активен пазар на труда се очаква при големите фирми (32%), докато при средните предприятия ръстът се запазва стабилен (13%). За сметка на това най-скромно е увеличението при малките и микропредприятията, където нетната прогноза е съответно за 9 и 8%, информира в.Капитал.

Погледнато в глобален мащаб, България стои в групата на най-оптимистично настроените: на десета позиция от изследвани 43 държави. С показателя си от 14% е точно след Гърция и Румъния.

Източник: financebg.com

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.