BgEconomist,новини и събития

МИИ ще си партнира с научните среди при формиране на политиките и стратегиите в сектора

5 мар. , 2023  

02.03.2023

Министерството на икономиката и индустрията и Съюзът на икономистите в България започват съвместна работа по подготвяните политики и стратегии в икономическия сектор. Днес министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и председателят на Съюза проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова подписаха Меморандум за стратегическо партньорство. В организацията участват редица от най-изявените учени в областта на икономиката в България.

Още…

BgEconomist

МИИ е сред организаторите на научен форум „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“

17 фев. , 2023  

27.02.2023

Научноизследователският център по енергиен бизнес и инфраструктура на Университета за национално и световно стопанство, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и Съюза на икономистите в България организират научен форум на тема „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“. Събитието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 10:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС.

Форумът ще бъде открит от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, а в събитието се очаква да вземе участие и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

Програмата включва два панела, а темите са структурирани в контекста на плана на Европейската комисия „RePowerEU“. Ще бъдат анализирани теми като въздействието на Плана върху българската електроенергийна система, Зелената сделка и ускоряването на енергийния преход чрез него, ролята му в развитието на българската индустрия и за увеличаване на конкурентоспособността на енергоинтензивната индустрия.

Още…

BgEconomist

МИИ стартира стратегическо партньорство със СИБ

29 ное. , 2022  

Министерството на икономиката и индустрията стартира стратегическо партньорство със Съюза на икономистите в България. Това бе договорено по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с организацията. В Съюза влизат някои от най-изявените учени в областта, като те ще подпомагат институцията при формиране на политиките и стратегиите за развитието на сектора.

Форум на СИБ

П О К А Н А

7 ное. , 2022  

П О К А Н А

    От името на Съюза на икономистите и секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в откритите публични обсъждания за 2022г. „Дни на будителите“,  провеждани по традиция като инициатива на нашия съвместен творчески Клуб „Сребърна икономика“.

    Каним Ви  най-учтиво  на Първата дискусия от поредицата „Дни на будителите“ на 16 ноември 2022г. 13.00ч. Дом на науката и техниката, Зала 3, София, ул.Г.С. Раковски, 108 с любезното участие като основен лектор на

Проф. д.с.н. ЕМИЛИЯ ЧЕНГЕЛОВА,

директор на Института по философия и социология при БАН

на тема ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Индексът на толерантността към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tollerance Index) е първи по рода си и е конструиран в рамките на научно изследователския проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“, изпълняван от екип под  ръководството но проф. д.с.н. Емилия Ченгелова и с финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Индексът се изчислява за пръв път и екипът има амбицията да бъде актуализиран веднъж на две години, за да бъде измерител на толерантността на населението към сенчестите практики в българската икономика.

Модератор: доц. д-р МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА

Моля, при желание от Ваша страна да потвърдите участието си в дискусията на тел: 087 701 1710 или на електронната ни поща unieconom@abv.bg.

                                                  От организаторите

Книги и автори

Представяне на новата книга на колегата Димитър Нинов БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

1 ное. , 2022  

Представяне на новата книга

на колегата Димитър Нинов

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

Bednosta v BG (Бедността в България)

Д-р Димитър Нинов e член на СИБ и на БАП към СИБ. Завършил е специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „К. Маркс“, сега УНСС. През 1974–1975 г. специализира в
Англия, а през 1992–2001 г. преминава краткосрочни курсове в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р. България в Направляващия комитетпо социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО (сега КСО); участник в преговорите по три-годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Световната банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и  социалната политика при НС; член на Събранието на представителите и на Контролния съвет на НЗОК; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социал-
ната политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в това число две самостоятелни
книги: „Социалната справедливост в пенсионното осигуряване“, издадена през 1998 г. на български и на английски език, и „Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика
в България през 2000–2006 г.“, публикувана през май 2008 г.

Още…

Форум на СИБ

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

15 окт. , 2022  

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УС на Съюза на икономистите в България (СИБ) насрочва Отчетно годишно събрание на СИБ на 15 ноември 2022г. от 13.00 часа на адрес: София, 

ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала №4 с дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СИБ за 2021г. и първото полугодие на 2022г.

 2. Финансов отчет за 2021г.

3. Приемане на насоките за дейността на СИБ през 2023г.

4. Текущи въпроси.

Академични форуми

Национален форум „Бизнесът в 21 век“

10 окт. , 2022  

П О К А Н А

за участие в

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ

на тема:

БИЗНЕСЪТ В XXI-ви ВЕК

Възстановяване и устойчивост след кризата

––––––––––––––––––––––––-

THE BUSINESS IN 21ST CENTURY

Recovery and sustainability after the crisis

21 ноември, УНСС, Голяма конферентна зала

съвместно с:

ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Икономически форум,Международен форум

87 международна научна конференция за икономическо и социално развитие

27 сеп. , 2022  

Програма на 87-та международна научна конференция за икономическо и социално развитие – „Икономика, управление, финанси и банкиране“, посветена на 70-та годишнина на катедра „Финанси“ на Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов,  29-30 септември 2022г.
 (87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Economics, Management, Finance and Banking“ Svishtov, Bulgaria, 28-30 September 2022)

В сътрудничество с: Факултет по финанси – Стопанска академия Д. А. Ценов , UNIN , Факултет по мениджмънт на Варшавския университет , Факултет по право, икономика и социални науки Sale – Университет Мохамед V в Рабат , ENCGT – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger / Университет Абделмалек Есаади и Политехника на Медимурие в Чаковец

Kонференцията е посветена на 70 – та годишнина от създаването на първото българско финансово училище – катедра „Финанси и кредит“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Теми

Глобализацията и предизвикателствата на съвременния свят

 • Съвременна икономика и глобализация
 • Икономическото въздействие върху социалното развитие и демокрацията
 • регионално развитие
 • Националните икономики между либерализацията и интервенцията
 • Образование и управление на знания
 • Към съвременната икономика на благоденствието
 • Съвременни тенденции в икономиката и управлението на туризма

Предприятие в турбулентна среда

 • Изграждане на устойчива организация
 • Икономика на съвременното предприятие
 • Планиране или прогнозиране: Концепции и модели
 • Корпоративно управление
 • Производство: стратегия, технология и организация
 • Управление на човешкия капитал
 • Маркетингова перспектива
 • Правната среда на бизнеса
 • Непрекъснатост на бизнеса
 • ИКТ поддръжка на бизнес дейности
 • Счетоводство и одит

Предприемачеството между креативността и бюрокрацията

 • Ролята на МСП в националните икономики
 • МСП в глобалните вериги на стойността
 • Образование за творчество

Финанси, банкиране, инвестиции и застраховане

 • Международни и местни капиталови пазари
 • Корпоративни финанси
 • Ценообразуване на активи и оценка на портфолио
 • Съвременни банкови и финансови услуги
 • Поведенчески финанси и инвестиции
 • Обменни курсове и резервни валути
 • Счетоводни и одиторски стандарти
 • Финансово инженерство и финтех
 • Общо застраховане и управление на искове
 • Животозастраховане и здравеопазване
 • Бюджетиране на местното самоуправление
 • Макропруденциална политика, финансово регулиране и надзор
 • Парична политика и централно банкиране
 • Управление на риска и финансови деривати
 • Публични финанси и управление на публичния дълг