Форум на СИБ

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

15 окт. , 2022  

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УС на Съюза на икономистите в България (СИБ) насрочва Отчетно годишно събрание на СИБ на 15 ноември 2022г. от 13.00 часа на адрес: София, 

ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала №4 с дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СИБ за 2021г. и първото полугодие на 2022г.

 2. Финансов отчет за 2021г.

3. Приемане на насоките за дейността на СИБ през 2023г.

4. Текущи въпроси.

Академични форуми

Национален форум „Бизнесът в 21 век“

10 окт. , 2022  

П О К А Н А

за участие в

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ

на тема:

БИЗНЕСЪТ В XXI-ви ВЕК

Възстановяване и устойчивост след кризата

––––––––––––––––––––––––-

THE BUSINESS IN 21ST CENTURY

Recovery and sustainability after the crisis

21 ноември, УНСС, Голяма конферентна зала

съвместно с:

ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Икономически форум,Международен форум

87 международна научна конференция за икономическо и социално развитие

27 сеп. , 2022  

Програма на 87-та международна научна конференция за икономическо и социално развитие – „Икономика, управление, финанси и банкиране“, посветена на 70-та годишнина на катедра „Финанси“ на Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов,  29-30 септември 2022г.
 (87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Economics, Management, Finance and Banking“ Svishtov, Bulgaria, 28-30 September 2022)

В сътрудничество с: Факултет по финанси – Стопанска академия Д. А. Ценов , UNIN , Факултет по мениджмънт на Варшавския университет , Факултет по право, икономика и социални науки Sale – Университет Мохамед V в Рабат , ENCGT – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger / Университет Абделмалек Есаади и Политехника на Медимурие в Чаковец

Kонференцията е посветена на 70 – та годишнина от създаването на първото българско финансово училище – катедра „Финанси и кредит“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Теми

Глобализацията и предизвикателствата на съвременния свят

 • Съвременна икономика и глобализация
 • Икономическото въздействие върху социалното развитие и демокрацията
 • регионално развитие
 • Националните икономики между либерализацията и интервенцията
 • Образование и управление на знания
 • Към съвременната икономика на благоденствието
 • Съвременни тенденции в икономиката и управлението на туризма

Предприятие в турбулентна среда

 • Изграждане на устойчива организация
 • Икономика на съвременното предприятие
 • Планиране или прогнозиране: Концепции и модели
 • Корпоративно управление
 • Производство: стратегия, технология и организация
 • Управление на човешкия капитал
 • Маркетингова перспектива
 • Правната среда на бизнеса
 • Непрекъснатост на бизнеса
 • ИКТ поддръжка на бизнес дейности
 • Счетоводство и одит

Предприемачеството между креативността и бюрокрацията

 • Ролята на МСП в националните икономики
 • МСП в глобалните вериги на стойността
 • Образование за творчество

Финанси, банкиране, инвестиции и застраховане

 • Международни и местни капиталови пазари
 • Корпоративни финанси
 • Ценообразуване на активи и оценка на портфолио
 • Съвременни банкови и финансови услуги
 • Поведенчески финанси и инвестиции
 • Обменни курсове и резервни валути
 • Счетоводни и одиторски стандарти
 • Финансово инженерство и финтех
 • Общо застраховане и управление на искове
 • Животозастраховане и здравеопазване
 • Бюджетиране на местното самоуправление
 • Макропруденциална политика, финансово регулиране и надзор
 • Парична политика и централно банкиране
 • Управление на риска и финансови деривати
 • Публични финанси и управление на публичния дълг

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

19 юни , 2022  

На 11 юни 2022 год. Съюзът на икономистите в България проведе официалната церемония по награждаването на победителите в Осемнадесетия Национален конкурс „Млад икономист 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти„млади специалисти и предприемачи до 29 г.” Още…

, ,

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ И ЕС

18 юни , 2022  

Представяме ви Доклад разработен от У. Линсуан от  СУ „Св. Кл. Охридски“, стопански факултет, удостоен с първо място в Национален конкурс Млад икономист 2022 категория „Студенти“ 

Още…

, ,

BgEconomist,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

17 юни , 2022  

В навечерието на Деня на професионалния празник на българските икономистите – 11 юни,  в Залата на Федерацията на Научно-техническите  съюзи, Съюзът на икономистите в България проведе официалната церемония по награждаването на победителите в Осемнадесетия Национален конкурс „Млад икономист 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти, „млади специалисти и предприемачи до 29 г.” Още…

BgEconomist,Конкурс Млад икономист

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.

8 юни , 2022  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика“ на тема:

„ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”

Още…

, , ,