Експертни мнения

Национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България

14 сеп. , 2016  

ПОЗИЦИЯ
Относно „Национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България“, разработени от екип от български учени и интелектуалци
(по инициатива на акад. Стефан Воденичаров)

Още…

, , ,