BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Предстоящи събития

Конкурсът за човешкия капитал и благоденствието на страната навлезе във финалната права

16 апр. , 2019  

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обяви в началото на годината старта на традиционния –  вече  Петнадесети – национален конкурс „Млад икономист 2019 г.“, резултатите от който се отчитат в Деня на икономиста. Тази година обявената тема на  конкурса  е „Човешкият капитал и благоденствието на България“, която ще  бъде поредното предизвикателство да се чуе гласът на младите за силна икономика.

Темата има за цел да стимулира разработването и дискусията на идеи, оценки и виждания по изключително важните проблеми за ролята на човешкия фактор в съвременното развитие на България като модерна европейска икономика. Безспорно, всичко това ще става предимно с участието на млади хора, за  да се развива потенциала за повишаването на ролята на човешкия фактор в стопанското развитие на България. Повишаването на ролята на човешкия фактор е свързано както с нови възможности, така и с редица предизвикателства на съвременния етап.

У нас е  обществено признато значението на модернизацията на образователната система за развитието на човешкия фактор. Но за да се реализира реален напредък е необходима по-висока отговорност към повишаването на качеството на образователното равнище и квалификацията на работната сила с пряката ангажираност на отделната личност, на обучаваните и обучаващите, на институциите и бизнеса.

Организаторите на конкурса от Съюза на икономистите в България с основание предполагат, че широк кръг от въпроси заслужават да бъдат предмет на разработка и дискусии по предлаганата тема за човешкият капитал и бъдещето на страната. Очаква се в разработките да има и отговори на въпроса кои са новите насоки, важни и значими за икономическата политика на съвременния етап. Защото нарастващото благоденствие е цел и императив пред българското общество. То се нуждае от нови хоризонти в борбата срещу бедността като непосредствената цел е да бъдат постигнати средните параметри за ЕС в областта на доходите.

Това може да се осъществи чрез нарастващи инвестиции в човешкия капитал с очакванията да се увеличава и тяхната възвръщаемост. Успешното решаване на тази задача обаче зависи от съвкупните усилия на цялото общество и всички негови структури.

В миналогодишния конкурс носители на специалните награди станаха над 30 участници в различните категории за ученици, студенти, докторанти. Наградният фонд се осигурява от такива водещи бизнес организации и фирми у нас като Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Международен панаир Пловдив – АД и др.

До крайния срок за тазгодишния конкурс остава точно един месец. Разработките се представят до 17 май 2019 г. на адрес: София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2018г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ;e-mail: info@bgeconomist.bg , unieconom@abv.bg

Източник: www.financebg.com

 

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.