Конкурс Млад икономист

Правила за оценяване на конкурс „Млад Икономист 2016“

15 мар. , 2016  

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2016

1. Управителният съвет на СИБ избра Комисия за оценяване и класиране на участниците в конкурса „Млад икономист 2016“- председателят и тримата зам. председатели на УС.

2. Комисията определя рецензентите на разработките на участниците в конкурса и следи за спазването от тях на правилата за оценяване на разработките. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в т. 3, след което двамата рецензенти представят на комисията съгласувана обща оценка.

В случай, че съществуват непреодолими разногласия относно общата оценка на дадена разработка, то комисията определя допълнителен трети рецензент от своя състав, който също оценява разработката и участва в определянето на общата оценка.

3. Оценяването на конкурсните разработки се извършва по пет показателя:

а) Съдържателност

              от 0 до 10 точки

б) Научен подход

              от 0 до 10 точки

в) Оригиналност

              от 0 до 10 точки

г) Стил/изложение

             от 0 до 10 точки

д) Практическа   приложимост

              от 0 до 10 точки

 4.   До класиране за награди се допускат участници, чиито разработки са получили най-малко 30 точки по всички показатели, в съответствие със съгласуваната обща оценка на рецензентите.

  1. 5.  На рецензентите се изпращат за оценяване получените разработки без имената на авторите, за да се спазва принципа за анонимност.

6. На базата на оценките на рецензентите, Комисията за оценяване и класиране съставя крайното класиране на участващите разработки съгласно обявените награди. Класирането става по получените точки от рецензентите.

7. Класирането, извършено от комисията, се предлага за одобрение на Организационния комитет на конкурса.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.