Икономика за всички

Станете наши дарители!

16 окт. , 2014  

Уважаеми колеги, нашите проекти не са финансирани с публични средства, ние разчитаме предимно на дарения.

Икономика за всички

АДЕКВАТНИ МИНИМАЛНИ ДОХОДИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСЕНСУС

19 сеп. , 2014  

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, с чуждестранно участие, София, 19 септември, хотел Рила, зала Адакта

 

 

Целите на Националната конференция са:

  1. Да се повиши информираността за ангажиментите, поети от Европейския Съвет и Европейската Комисия за адекватни схеми за минимални доходи и тяхното значение;

  2. Да се ​​изгради консенсус и да се лобира за предприемане на необходимите стъпки за постепенно прилагане на адекватни и достъпни схеми за минимален доход на национално и европейско равнище

 

Схемите за минимални доходи „осигуряват защитна мрежа за тези, които не могат да работят или да имат достъп до прилична работа и не могат да се възползват от социално-осигурителни плащания.”

Адекватен минимален доход е „доходът, който е необходим, за да живеят хората с достойнство и да участват пълноценно в обществото“.

 

     Участие с коментари и в дискусиите са потвърдили широк кръг заинтересовани страни: представители на НПО, синдикати, НСИ, МТСП, академични учени.

 

ПРОГРАМА

 

09.00–9.30   Регистрация на участниците

9.30–11.00

Откриване: Духомир Минев, Eвропейска анти-бедност мрежа България

 

Представяне на проекта за Европейската мрежа за минимални доходи, Мария Желязкова

 

Fintan Farrell, EAPN, Европейска мрежа за минимални доходи, Пътна карта на ЕС за прилагане на адекватни схеми за минимални доходи.  

 

Кръстьо Петков, Председател на Съюза на икономистите в България: Минимален доход: от европейските стандарти към българските реалности.

Sashko Jovanov, Eвропейска анти-бедност мрежа Македония, Минимални доходи в Македония

 

Въпроси и коментари

11.00–11.30  Кафе пауза

11.30 – 12.30 Адекватни минимални доходи: Проблеми и препоръки

Заявени участия:

Христина Христова, Институт за семейна политика: Социални услуги и семейни политики

Минчо Христов, Технически университет: Корупцията като основен фактор за бедността в България

Ерика Лазарова, ИИОЗ: Минималните доходи – условие за достоен живот в контекста на етиката на развитието

Димитър Ганов – ИИОЗ: Съществуват ли адекватни схеми за минимален доход, или: има ли шанс идеята за социално преразпределение днес?

Божидар Ивков, ИИОЗ, EAPN България: Гарантиран минимален доход и хората с увреждания

Въпроси и коментари

12.30-13.30  Обяд (в ресторанта на хотел Рила)

13.30-14. 30  Адекватни минимални доходи: Предизвикателства и предложения

Заявени участия:

Боян Захариев, Отворено общество: Статични и динамични симулации на промени в разпределението на доходите (или на резултатите от политиката по доходите).

                      Тони Баджаров, ДЕН: Българската мечта и безусловен базов доход

Цветан Минков, Съюз на пенсионерите 2004: Възможности за подобряване на ситуацията на българските пенсионери

Вяра Ганчева, ИИОЗ, EAPN България: Е – услуги за активно стареене в България – мисията възможна

 Въпроси и коментари

14,30 – 14,50   Кафе пауза

14.50 – 16,00   Дискусия и закриване на конференцията

Европейската мрежа за минимални доходи (EMIN) е двугодишен проект (2013-2014 г.), финансиран от Европейската комисия, с цел постигане на консенсус, за да се предприемат необходимите стъпки за постепенно прилагане на адекватни
и достъпни схеми за минимален доход в страните-членки на ЕС, в съответствие с Препоръката на Европейската комисия за активно включване от 2008 г., Стратегия Европа 2020 и в контекста на Европейската платформа срещу бедността и  социалното изключване.

 

Икономика за всички

Лятно училище за “Млади Талантливи Предприемачи”

2 юни , 2014  

Програма за Лятно училище за “Млади Талантливи Предприемачи”, подготвена от проф. Д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Свободен университет в Льовен, Белгия и проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ

 

• Едноседмично лятно училище от 7 до 11 юли 2014;

• Брой на участващите млади предприемачи: максимум 15;

• Цел : разработка на бизнес план и консултации с оглед на неговата реализация;

• Кандидатите трябва да имат идея за бизнес, но не и учредено дружество .

 

Понеделник 07.07.2014

   

09.00-09.15

09:00-­‐12:00

Откриване

Бизнес идеи с потенциал за растеж

-­‐ положителна обсесия

-­‐ пазарни тенденции

Проф. Денчев

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Презентации на индивидуални бизнес

идеи

15 х 10 мин

Вторник 08.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Бизнес модел: мотор на растежа

Проф. Денчев

 

Гост лектор – успял предприемач

 

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Индивидуална работа над бизнес модел

 
 

Как да комуникираме

Проф. Денчев

 

Бизнес модел дискусии по двама

 

Сряда 09.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Тестване на бизнес модела

Проф. Денчев

 

Маркетинг и човешки ресурси

Проф. Денчев

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Финансов план и финансиране

Проф. Денчев

 

Гост лектор – банкер

 

Четвъртък 10.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Интелектуална собственност, видове

дружества и администрация

Проф. Денчев

 

Гост лектори – камара на

предприемачите и счетоводител

 

12:00-­‐…

Подготовка на презентациите

 

Срок 15:00 ч

Предаване на бизнес план

< 10 стр.

Петък 11.07.2014

   

09:00-­‐17:00

Представяне на бизнес плановете

-­‐ оценка от жури

-­‐ оценка от публиката

-­‐ награда за идеи: топ 3

Жури от Проф. Денчев

Предприемач Банкер

Програмата и консултациите на предприемачите ще бъдат ръководени  

от проф.д-­‐р Н. Денчев, следвайки разработен учебник: Dentchev, N.A., K. Vander Velpen and E. Izquierdo, 2013. HowtobreedGazelles:Creatingbusinessforgrowth. Kluwer, Mechelen.

 

Икономика за всички

Конференция за Северна България

20 фев. , 2014  

           

               СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                          АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

                                                                  СЕВЕРОИЗТОЧНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И РИСКОВЕ ПРЕД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В РЕГИОНИТЕ”

Защо Северна България изостава

в конкурентната надпревара за привличане

на индустриални инвестиции?

Гр. Велико Търново, 20.02.2014 г.,четвъртък, 10.30-15.00 ч.,

Интерхотел „Велико Търново”, ул. Александър Пенчев” №2

През последните 25 години България загуби огромна част от своята индустриална мощ, натрупана след 50-те години на 20 век. И което е по-страшно – загуби инерцията да развива и умножава конкурентноспособен производствен потенциал.

Драстичното намаляване на промишлеността доведе до масови загуби на работни места и доходи, като най-тежко са засегнати регионите на Северна България – Северозападния район и Добруджа.

В съответствие с европейската стратегия за излизане от кризата българската икономика, регионите и бизнесът се подготвят за реиндустриализация, която да осигури устойчива заетост на трудоспособното население и икономическо възраждане на регионите. Готови ли са регионите за това предизвикателство? Днес – не. Липсват базисните социоструктурни условия за ускорена високотехнологична реиндустриализация:

1. електроенергийна система, отговаряща на средноевропейските изисквания за качество и стабилност на енергийното захранване,

2. модерна пътищна инфраструктура,

3. благоприятна административна среда.

Ако тези три компонента не са налице (именно в посочената градация по важност), нито ниските данъци, нито евтината земя в селските райони, нито свободната и нископлатена работна ръка, нито кръстопътното разположение на България, нито членството в ЕС могат да убедят стратегическите инвеститори да вложат парите на своите компании в българската северняшка реалност – с нейните примигващи елекрически мрежи от времето на студената война, непочистени пътища, сложна законово-административна машина (тя, по израза на един английски инвеститор «работи в режим на ръчна спирачка»).

Но първостепенният въпрос за бъдещето на индустриализацията без съмнение е този за енергията и електрозахранването.

Българското общество има нужда от отговор – може ли с електропреносна и разпределителна мрежа, изградени през 60-те години на 20 век да се извършват високотехнологични пробиви, да се гради нова индустрия, създаваща висока добавена стойност и да се разкриват устойчиви и добре платени работни места?

Принципният отговор, разбира се, е отрицателен! Но как може да се промени ситуацията; кои са бариерите, спъващи напредъка в Североизточна, Централна и Северозападна България – това са актуалните теми за дискусията, която организират Съюзът на икономистите в България, съвместно със Североизточна търговско-промишлена палата и Асоциация „Активни потребители” на 20 февруари, 2014 г., във Велико Търново.

Заповядайте на форума!

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ТЕМА:

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И РИСКОВЕ ПРЕД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В РЕГИОНИТЕ”

10.30 -10.40 ч.

Откриване и приветствие от кмета на Велико Търново г-н Даниел Панов

10.40- 11.15 ч.

Омагьосаният кръг на деиндустриализацията и демографската катастрофа в Северна България,

Встъпление: Проф. Кръстьо Петков, Председател на СИБ

Дискусия: Гледните точки на общините и регионите /изказвания на кметове и експерти/.

Презентация :“Деиндустриализацията на „Ръждивия пояс“ в САЩ – контрастът между Детройт и Питсбърг: поуки за България“, Валентин Хаджийски, икономист-блогър, Ню Йорк

11.15-11.50 ч.

Причини за ниския инвестиционен интерес, особено в периферните общини и селища.

Защо инвеститорите бягат в други страни?

Встъпление: Д-р Венцислав Трифонов

Дискусия: Конкретни случаи на оттегляне на перспективни инвеститори

а/ Случаят в Търговище-Коментар: Йовчо Яков, председател на СТПП 

11.50- 12.25 ч.

Състояние на електроенергийната мрежа и качеството на енергийните услуги за населението и бизнеса в Северна България – достатъчно ли е то за реалните индустриални инвеститори?

Встъпление: Д-р Либерт Явашев

Дискусия:

а/ Една провокация: Може ли да стане с.Бъзън, Русенско, атрактивно място за индустриални инвестиции;

б/  Случаят в Алфатар- Коментар: Георги Мумджиев.

12.25-13.00 ч.

Влияние на регулаторния механизъм върху цените на тока и инвестициите в електрическите мрежи в изоставащите региони,

Д-р Богомил Николов, изп. директор на Асоциация «Активни потребители»

Дискусия: Ползите и вредите от административния ценови модел. Защо при свръхпроизводство на енергия има срив във веригата производство – пренос – разпределение – снабдяване?

Поканени дискутанти:

а/представители на ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН;

б/представител на ДКЕВР.

13.00-13.30 ч.

Обобщение: Може ли да се очаква успешна индустриализация в Северна България?

В капана между дефицита на квалифицирана работна сила, енергийния популизъм и законовата безпътица – как да се разкъса омагьосаният кръг?

Проф. Кръстьо Петков

Успешни чуждестранни практики :

а/ Опитът на Южна Франция – презентация на Геролф Якобс, Грийн бизнес;

б/ Опитът на Фламандия- видеопрезентация на Проф. Николай Денчев, Свободен университет-Брюксел;

в/ Опитът на Силвамаш-Левски;

13.30-14.00 ч.: Пресконференция

14.00 ч. Коктейл за участниците в конференцията.

Икономика за всички

Проф. Петков стана „Доктор хонорис кауза” на Европейския колеж

5 дек. , 2013  

Председателят на Съюза на икономистите и създател на КНСБ и модерния синдикализъм в България проф. Кръстьо Петков днес бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив. Още…

Икономика за всички

Българска макроикономическа асоциация

18 юли , 2013  

Виенският Институт за Икономически изследвания търси икономист, който ще засили нашите експертни познания в макроикономическия анализ свързан с Турция и с интерес в сферата на Европейския Съюз. За повече информация, моля погледнете прикачения файл.

www.bma-bg.org

Икономика за всички

Концерт за пиано, виолончело и деца

8 дек. , 2011  

Хайде, миличък, отиваме на концерт в неделя. Ще слушаме „Италианска сюита“ на Стравински и „Соната за виолончело и пиано“ на Рахманинов, ще бъде прекрасно, нали?“ На възрастен репликата може да изглежда нормална. У всяко нормално хлапе над седем годишна възраст обаче предизвиква отегчена физиономия, потропващ нервно крак и пълна, направо отчайваща, липса на ентусиазъм.!

Да запалиш малчуган по класическата музика е доста по-трудно, отколкото да го свикнеш да ходи на кино, например. Поради което склонните да направят усилието родители не са твърде много. Още повече, че в подобно начинание винаги има утежняващи приличното поведение обстоятелства – хлапетата биват обличани в официални (разбирай, неудобни) дрехи, седи се на столове, които имат навика издайнически да скърцат, ако мърдаш, а времето, в което се мълчи продължава понякога час и половина -два (разбирай, безкрайно).
За възрастните, които са наясно с проблема, но искат да въведат наследниците си в прекрасното изкуство на т.нар. сериозна музика, е „Концертът на възглавници“ тази неделя (13 май) от 11 ч. в Концертната зала на Централния военен клуб. Той е в рамките на фестивала „SM&RT: Музика със субтитри“, организиран от „Модо България“.

„Детски Дневник“ подарява на читателите си безплатно участие в това преживяване. Иска се само да пристигнете навреме с дете под ръка и настроение. И имайте предвид, все пак, че местата са ограничени.
Концертът ще започне с „Италианска сюита“ от Игор Стравински, която представя герои и събития от италианската комедия дел’арте. Пиеро, Арлекин и Коломбина ще участват в една живописна музикална приказка. Драматичният и мелодичен стил на Сергей Рахманинов пък може да бъде доловен в няколко части от неговата Соната за виолончело и пиано.

Изпълненията на пиано и виолончело ще бъдат на Венета Нейнска и Стефан Хаджиев. Виолончелистът е получил образованието си е престижното училище „Гилдхол“ в Лондон и вече повече от 10 години живее и работи във Великобритания. Пианистката Венета Нейнска пък е артистичен директор на фестивала „SM&RT“. Тя е получила музикалното си образование в Лос Анджелис и Лондон и е носител на над 10 международни награди.

За да бъде удобно и спокойно, столовете са заменени със 150 меки възглавници за сядане. А за да е по-пълно и приятно заниманието, до всеки посетител ще има цветни моливи и музикални листове.

Икономика за всички

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

8 дек. , 2011  

Влашка сватба в Родопите. Пощенска картичка. Издание на Т.Ф. Чипев – София. Към 1900-1901 г.

Страницата е подготвена със съдействието наДържавна агенция „Архиви“ (ДАА) -институцията, която съхранява българското документалното богатство. Архивите са публична институция, достъпна за всички, които желаят да ползват архивните документи за научни, образователни и практически цели. Снимките са от архивните фондове на Централния държавен архив и държавните архиви в Пловдив и Русe.