Икономика за всички

Лятно училище за “Млади Талантливи Предприемачи”

2 юни , 2014  

Програма за Лятно училище за “Млади Талантливи Предприемачи”, подготвена от проф. Д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Свободен университет в Льовен, Белгия и проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ

 

• Едноседмично лятно училище от 7 до 11 юли 2014;

• Брой на участващите млади предприемачи: максимум 15;

• Цел : разработка на бизнес план и консултации с оглед на неговата реализация;

• Кандидатите трябва да имат идея за бизнес, но не и учредено дружество .

 

Понеделник 07.07.2014

   

09.00-09.15

09:00-­‐12:00

Откриване

Бизнес идеи с потенциал за растеж

-­‐ положителна обсесия

-­‐ пазарни тенденции

Проф. Денчев

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Презентации на индивидуални бизнес

идеи

15 х 10 мин

Вторник 08.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Бизнес модел: мотор на растежа

Проф. Денчев

 

Гост лектор – успял предприемач

 

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Индивидуална работа над бизнес модел

 
 

Как да комуникираме

Проф. Денчев

 

Бизнес модел дискусии по двама

 

Сряда 09.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Тестване на бизнес модела

Проф. Денчев

 

Маркетинг и човешки ресурси

Проф. Денчев

12:00-­‐13:30

Обедна почивка

 

13.30-­‐17:00

Финансов план и финансиране

Проф. Денчев

 

Гост лектор – банкер

 

Четвъртък 10.07.2014

   

09:00-­‐12:00

Интелектуална собственност, видове

дружества и администрация

Проф. Денчев

 

Гост лектори – камара на

предприемачите и счетоводител

 

12:00-­‐…

Подготовка на презентациите

 

Срок 15:00 ч

Предаване на бизнес план

< 10 стр.

Петък 11.07.2014

   

09:00-­‐17:00

Представяне на бизнес плановете

-­‐ оценка от жури

-­‐ оценка от публиката

-­‐ награда за идеи: топ 3

Жури от Проф. Денчев

Предприемач Банкер

Програмата и консултациите на предприемачите ще бъдат ръководени  

от проф.д-­‐р Н. Денчев, следвайки разработен учебник: Dentchev, N.A., K. Vander Velpen and E. Izquierdo, 2013. HowtobreedGazelles:Creatingbusinessforgrowth. Kluwer, Mechelen.

 

Икономика за всички

Конференция за Северна България

20 Февр. , 2014  

           

               СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                          АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

                                                                  СЕВЕРОИЗТОЧНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И РИСКОВЕ ПРЕД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В РЕГИОНИТЕ”

Защо Северна България изостава

в конкурентната надпревара за привличане

на индустриални инвестиции?

Гр. Велико Търново, 20.02.2014 г.,четвъртък, 10.30-15.00 ч.,

Интерхотел „Велико Търново”, ул. Александър Пенчев” №2

През последните 25 години България загуби огромна част от своята индустриална мощ, натрупана след 50-те години на 20 век. И което е по-страшно – загуби инерцията да развива и умножава конкурентноспособен производствен потенциал.

Драстичното намаляване на промишлеността доведе до масови загуби на работни места и доходи, като най-тежко са засегнати регионите на Северна България – Северозападния район и Добруджа.

В съответствие с европейската стратегия за излизане от кризата българската икономика, регионите и бизнесът се подготвят за реиндустриализация, която да осигури устойчива заетост на трудоспособното население и икономическо възраждане на регионите. Готови ли са регионите за това предизвикателство? Днес – не. Липсват базисните социоструктурни условия за ускорена високотехнологична реиндустриализация:

1. електроенергийна система, отговаряща на средноевропейските изисквания за качество и стабилност на енергийното захранване,

2. модерна пътищна инфраструктура,

3. благоприятна административна среда.

Ако тези три компонента не са налице (именно в посочената градация по важност), нито ниските данъци, нито евтината земя в селските райони, нито свободната и нископлатена работна ръка, нито кръстопътното разположение на България, нито членството в ЕС могат да убедят стратегическите инвеститори да вложат парите на своите компании в българската северняшка реалност – с нейните примигващи елекрически мрежи от времето на студената война, непочистени пътища, сложна законово-административна машина (тя, по израза на един английски инвеститор «работи в режим на ръчна спирачка»).

Но първостепенният въпрос за бъдещето на индустриализацията без съмнение е този за енергията и електрозахранването.

Българското общество има нужда от отговор – може ли с електропреносна и разпределителна мрежа, изградени през 60-те години на 20 век да се извършват високотехнологични пробиви, да се гради нова индустрия, създаваща висока добавена стойност и да се разкриват устойчиви и добре платени работни места?

Принципният отговор, разбира се, е отрицателен! Но как може да се промени ситуацията; кои са бариерите, спъващи напредъка в Североизточна, Централна и Северозападна България – това са актуалните теми за дискусията, която организират Съюзът на икономистите в България, съвместно със Североизточна търговско-промишлена палата и Асоциация „Активни потребители” на 20 февруари, 2014 г., във Велико Търново.

Заповядайте на форума!

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ТЕМА:

„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И РИСКОВЕ ПРЕД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА В РЕГИОНИТЕ”

10.30 -10.40 ч.

Откриване и приветствие от кмета на Велико Търново г-н Даниел Панов

10.40- 11.15 ч.

Омагьосаният кръг на деиндустриализацията и демографската катастрофа в Северна България,

Встъпление: Проф. Кръстьо Петков, Председател на СИБ

Дискусия: Гледните точки на общините и регионите /изказвания на кметове и експерти/.

Презентация :“Деиндустриализацията на „Ръждивия пояс“ в САЩ – контрастът между Детройт и Питсбърг: поуки за България“, Валентин Хаджийски, икономист-блогър, Ню Йорк

11.15-11.50 ч.

Причини за ниския инвестиционен интерес, особено в периферните общини и селища.

Защо инвеститорите бягат в други страни?

Встъпление: Д-р Венцислав Трифонов

Дискусия: Конкретни случаи на оттегляне на перспективни инвеститори

а/ Случаят в Търговище-Коментар: Йовчо Яков, председател на СТПП 

11.50- 12.25 ч.

Състояние на електроенергийната мрежа и качеството на енергийните услуги за населението и бизнеса в Северна България – достатъчно ли е то за реалните индустриални инвеститори?

Встъпление: Д-р Либерт Явашев

Дискусия:

а/ Една провокация: Може ли да стане с.Бъзън, Русенско, атрактивно място за индустриални инвестиции;

б/  Случаят в Алфатар- Коментар: Георги Мумджиев.

12.25-13.00 ч.

Влияние на регулаторния механизъм върху цените на тока и инвестициите в електрическите мрежи в изоставащите региони,

Д-р Богомил Николов, изп. директор на Асоциация «Активни потребители»

Дискусия: Ползите и вредите от административния ценови модел. Защо при свръхпроизводство на енергия има срив във веригата производство – пренос – разпределение – снабдяване?

Поканени дискутанти:

а/представители на ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН;

б/представител на ДКЕВР.

13.00-13.30 ч.

Обобщение: Може ли да се очаква успешна индустриализация в Северна България?

В капана между дефицита на квалифицирана работна сила, енергийния популизъм и законовата безпътица – как да се разкъса омагьосаният кръг?

Проф. Кръстьо Петков

Успешни чуждестранни практики :

а/ Опитът на Южна Франция – презентация на Геролф Якобс, Грийн бизнес;

б/ Опитът на Фламандия- видеопрезентация на Проф. Николай Денчев, Свободен университет-Брюксел;

в/ Опитът на Силвамаш-Левски;

13.30-14.00 ч.: Пресконференция

14.00 ч. Коктейл за участниците в конференцията.

Икономика за всички

Проф. Петков стана „Доктор хонорис кауза” на Европейския колеж

5 Дек. , 2013  

20081211_0671

Председателят на Съюза на икономистите и създател на КНСБ и модерния синдикализъм в България проф. Кръстьо Петков днес бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив. Още…

Икономика за всички

Българска макроикономическа асоциация

18 Юли , 2013  

Виенският Институт за Икономически изследвания търси икономист, който ще засили нашите експертни познания в макроикономическия анализ свързан с Турция и с интерес в сферата на Европейския Съюз. За повече информация, моля погледнете прикачения файл.

www.bma-bg.org

Икономика за всички

Концерт за пиано, виолончело и деца

8 Дек. , 2011  

Хайде, миличък, отиваме на концерт в неделя. Ще слушаме „Италианска сюита“ на Стравински и „Соната за виолончело и пиано“ на Рахманинов, ще бъде прекрасно, нали?“ На възрастен репликата може да изглежда нормална. У всяко нормално хлапе над седем годишна възраст обаче предизвиква отегчена физиономия, потропващ нервно крак и пълна, направо отчайваща, липса на ентусиазъм.!

Да запалиш малчуган по класическата музика е доста по-трудно, отколкото да го свикнеш да ходи на кино, например. Поради което склонните да направят усилието родители не са твърде много. Още повече, че в подобно начинание винаги има утежняващи приличното поведение обстоятелства – хлапетата биват обличани в официални (разбирай, неудобни) дрехи, седи се на столове, които имат навика издайнически да скърцат, ако мърдаш, а времето, в което се мълчи продължава понякога час и половина -два (разбирай, безкрайно).
За възрастните, които са наясно с проблема, но искат да въведат наследниците си в прекрасното изкуство на т.нар. сериозна музика, е „Концертът на възглавници“ тази неделя (13 май) от 11 ч. в Концертната зала на Централния военен клуб. Той е в рамките на фестивала „SM&RT: Музика със субтитри“, организиран от „Модо България“.

„Детски Дневник“ подарява на читателите си безплатно участие в това преживяване. Иска се само да пристигнете навреме с дете под ръка и настроение. И имайте предвид, все пак, че местата са ограничени.
Концертът ще започне с „Италианска сюита“ от Игор Стравински, която представя герои и събития от италианската комедия дел’арте. Пиеро, Арлекин и Коломбина ще участват в една живописна музикална приказка. Драматичният и мелодичен стил на Сергей Рахманинов пък може да бъде доловен в няколко части от неговата Соната за виолончело и пиано.

Изпълненията на пиано и виолончело ще бъдат на Венета Нейнска и Стефан Хаджиев. Виолончелистът е получил образованието си е престижното училище „Гилдхол“ в Лондон и вече повече от 10 години живее и работи във Великобритания. Пианистката Венета Нейнска пък е артистичен директор на фестивала „SM&RT“. Тя е получила музикалното си образование в Лос Анджелис и Лондон и е носител на над 10 международни награди.

За да бъде удобно и спокойно, столовете са заменени със 150 меки възглавници за сядане. А за да е по-пълно и приятно заниманието, до всеки посетител ще има цветни моливи и музикални листове.

Икономика за всички

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

8 Дек. , 2011  

Влашка сватба в Родопите. Пощенска картичка. Издание на Т.Ф. Чипев – София. Към 1900-1901 г.

Страницата е подготвена със съдействието наДържавна агенция „Архиви“ (ДАА) -институцията, която съхранява българското документалното богатство. Архивите са публична институция, достъпна за всички, които желаят да ползват архивните документи за научни, образователни и практически цели. Снимките са от архивните фондове на Централния държавен архив и държавните архиви в Пловдив и Русe.

Икономика за всички

Концертиране в парка

8 Дек. , 2011  

Две момиченца разучават пианото в парка „Заимов“

Тази снимка е от фотоконкурса „Свири, снимай, отиди на концерт с „Дневник“, наградите от който са билети за концертите от фестивала за класическа музика със субтитри SM&RT, започващ в края на седмицата.

Включете се и вие: снимайте своето изпълнение на някое от разположените в градинките на София пиана и се насладете на виртуозните изпълнения на музиканти от България, Литва, Великобритания, САЩ и Русия в дните от 12 до 22 май.