Форум на СИБ

СТРЕС ТЕСТОВЕТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР: АЛТЕРНАТИВНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

1 Сеп. , 2016  

KR.m.SIB 2016 30.08.

По инициатива на Съюза на икономистите в България, съвместно с ФНТС и Национално сдружение ГЛАС, на 30.08.2016 г. се проведе дискусия около кръглата маса на тема: „Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България“ Още…

, ,