Академични форуми,Предстоящи събития

Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации и устойчивост“

22 мар. , 2023  

12 май 2023 г., София

Организатори:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Департамент „Икономика” и

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Икономическите и финансови кризи, пандемията, войните и конфликтите изостриха отдавна съществуващите икономически и социални проблеми в Европа и света. Те оказват съществено негативно въздействие върху растежа, търговията, заетостта, финансовите системи, околната среда и благосъстоянието на хората. Неблагоприятните икономически и социални ефекти  и рисковете пред европейската и световна икономика ще продължат и през следващите години. На преден план излиза необходимостта от иновативни и дългосрочни решения на икономическите и социалните проблеми и преосмисляне и промяна на съществуващия икономически и социален модел.  

Целта на конференцията е да продължи и задълбочи дискусията за постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиките. Основни акценти ще бъдат: зеления и енергиен преход, дигитализацията на икономиките и рисковете свързани с тях, както и проблемите и възможностите пред бизнеса и институциите, развитието на международната интеграция и регионалните интеграционни общности.

Секция „Международна икономика – пазари и политики“

Обхват на секцията: международна търговия; международни финанси; регионализация и глобализация; глобални стойностни вериги; международна интеграция и интеграционни общности; международна конкурентоспособност; публични политики в условия на отвореност на икономиката; централни банки и парични политики; международни финансови организации; енергийни политики; екологични политики.

Секция „Корпоративни финанси и финансов сектор – рискове и възможности“

Обхват на секцията: финансов мениджмънт и корпоративни финанси; управление на рисковете на корпоративно ниво; финтех; нововъведения във финансовото посредничество; политики и стратегии във финансовия сектор; интернационализация във финансовия сектор.

Секция „Маркетинг и стратегически корпоративни политики“

Обхват на секцията: нововъведения в маркетинговите политики и стратегии; корпоративни стратегии за интернационализация; стратегически мениджмънт; секторни политики.

Секция „Счетоводство, контролинг и одит“

Обхват на секцията: счетоводни стандарти, иновации в счетоводното отчитане; счетоводни политики; счетоводна оценка на рискове и одитиране; външен и вътрешен контролинг.

Секция „Бъдещите икономисти за бъдещето на икономиката“

Обхват на секцията: научни и емпирични доклади на студенти на департамент „Икономика“.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Иванка Данева, НБУ

Проф. д-р Иван Боевски, НБУ

проф.д.и.н. Нено Павлов, Съюз на икономистите в България

проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Съюз на икономистите в България 

проф.д-р Юлия Моника Оехлер-Синкай, Институт за световна икономика на Румънската академия на науките

Доц. д-р Ренета Димитрова, НБУ

Доц. д-р Станислава Георгиева, НБУ

Доц. д-р Надежда Димова, НБУ

Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС, Съюз на икономистите в България

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Цветелина Маринова

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Гл. ас. д-р Елена Спасова

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

24.04.2023  г. – Изпращане на заявките за участие
28.04.2023 г. – Потвърждение приемането на доклада за участие

09.05.2023 г. – Изпращане на програмата на конференцията

12.05.2023 г. – Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Заявките за участие в конференцията и кратко резюме (до 1 стр.) на доклада на български и английски език да бъдат изпратени до 24.04.2023 г. на следния и-мейл: econconf@nbu.bg
 2. Заявката за участие може да изтеглите от тук.
 3. Потвърждение за участие ще получите до 28.04.2023 г. на посочен от Вас e-mail.
 4. Докладите трябва да бъдат изпратени на електронен носител до 12.06.2023 г. на и-мейл econconf@nbu.bg .
 5. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат изпратени на авторите, след получаване на заявката за участие.
 6. Максималният брой доклади, с който може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 7. Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, регистриран в CEEOL.
 8. Конференцията ще се проведе в хибриден формат в Нов български университет и в платформата zoom.
 9. Регистрацията на участниците ще се извърши в Нов български университет на 12.05.2023 г. от 9.00 до 9.30 ч.
 10. Откриване на конференцията – 9.30 ч. на 12.05.2023 г..
 11. Работни езици: български и английски езици.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Техническите изисквания на докладите можете да изтеглите от тук.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.