Експертни мнения

Скок при назначените на минимална заплата очакват експерти

25 Ное. , 2013  

„Хората, назначени на минимална работна заплата, ще се увеличат многократно, ако се приеме възстановяването на данъка върху минималните доходи”, прогнозираха единодушно в предаването „Факторът Кошлуков” по TV7 вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов, икономистът Владимир Каролев и зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков.

И тримата експерти недоумяват защо кабинетът е възприел това предложение на десницата от Реформаторския блок и смятат, че с такава промяна работещите на заплата, малко над минималната, сами ще искат да получават минималното възнаграждение от 340 лв., за да увеличат доходите си.

Димитър Манолов припомни, че синдикатите са за падането на „плоския” данък, „но не по този начин”. Той смята, че ходът с възстановяването на авансовия данък за минималните доходи е „глупав” и си го обяснява единствено с нежеланието да бъде въведено прогресивното данъчно облагане.

Димитър Бранков изрази негативната позиция на БСК, която се обяви категорично против това данъчно предложение. „За нас това е вид прогресивен данък и промяната може да доведе до увеличаване на сивия сектор в икономиката”, каза Бранков.

Владимир Каролв е изчислил, че „ако се въведе този необлагаем минимум, това означава над 1,5 милиарда лева по-малко приходи в бюджета, макар и за 2015 г.”.

Експертите посочиха, че промяната ще доведе и до „непарични загуби”, когато в НАП на опашка за подаване на декларации се наредят многократно повече хора, а данъчната администрация и бездруго е затрупана.

Експертни мнения

„За и против промените в модела на плоския данък“

22 Ное. , 2013  

Онлайн дискусия на Съюза на икономистите в България

Ръководството на СИБ кани своите членове и експерти да представят своята позиция по повод на дебата за промяна в данъчния модел, обявен от правителството на Р България. Става дума за намерението за връщане след 1 януари, 2014 г. на платения данък върху доходите на физическите лица, които са на минимална работна заплата.

Желаещите да се включат в дискусията  може да ползват вече публикуваните на сайта на СИБ материали по темата за плоския данък, както и мненията, изразени на кръглата  маса по ММТ,състояла се на 9 ноември, 2013 г. по инициатива на СИБ.
Във връзка с обявената онлайн дискусия прилагаме и две статии, публикувани в сайта „Economy News“.

Вредни идеи за плоския данък

Институт за пазарна икономика

Тези дни представители на управляващите споделиха планове за сериозна промяна в плоския подоходен данък, която да влезе в сила от 2014 г. Предлага се въвеждането на своеобразен необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата. Своеобразен, защото ако беше традиционен необлагаем минимум (прилаган и в България само преди няколко години), тогава щеше да се отнася за всички данъкоплатци.
Това, което се предлага обаче, е всички да продължат да плащат 10% данък върху облагаемия си доход, но платеният данък да се връща на тези с най-ниски доходи. Замисълът е всички, които получават минимална заплата (340 лв. за 2014 г.), да получат обратно платените си данъци в началото на 2015 г. Сумата, която ще се връща на човек, по наши сметки е 355,37 лв. на година. Това означава и че всички, които искат да си получат парите, ще трябва да подадат данъчна декларация. Защо това е вредна идея?

• Предложението не е данъчна мярка, а прикрита разходна такава – под формата на данъчно облекчение държавата всъщност ще субсидира хората на минимална заплата. Най-добрият лакмус дали става дума за данъчна или разходна мярка е да видим дали се влияе приходната или разходната част на бюджета – държавата ще си събира данъците, тоест (в статика) приходите не се променят, а после превежда пари на определени данъкоплатци, тоест натоварва се разходната част на бюджета – в рамките на около 140 млн. лв., ако се засегнат около 400 000, както в момента се пресмята от правителството (на базата на изцяло статични сметки, които отчитат само сега заетите на заплати до 340 лева). Ако ще се субсидират групи от обществото, то по-разумно е това да не се случва през данъчната система, а директно и откровено през бюджета посредством целеви социални помощи;

• Създава се изключително силен стимул за укриване на заплати – това не е необлагаем минимум, който по принцип важи за всички, а конкретна привилегия за тези на минимална заплата. На практика правителството обявява стимул (награда) от 355 лв. на година, ако си на минимална заплата. И сега получаването на минимално възнаграждение официално, а всичко друго – на ръка, е разпространена практика, но тази идея дава огромен стимул на много хора, които получават над минимална заплата, да започнат да послъгват за заплащането. Злоупотребите тук са гарантирани – могат да се облагодетелстват и работодатели, ако влезнат в договорки с работниците си, нещо което сме виждали често при отворени вратички в законодателството;

• Силният стимул за укриване на доходи и преминаване в сивата икономика има и конкретен измерител под формата на т.нар. пределна данъчна ставка. Колкото по-голяма е тази пределна ставка, толкова по-силен е стимулът за укриване на доходи. Така например, ако някой взема заплата от 341 лева на месец, той ще трябва да плати 10% върху цялата сума, а именно 356,41 лева или над една допълнителна заплата за цялата година (след приспадане на осигуровките). По този начин, пределната данъчна ставка за този допълнителен доход от само 1 лев на месец става умопомрачителните 2970% (изчислени като %-тното отношение между данъка от 356,41 и допълнителният доход от 12 лева на година над минималната заплата от 340 лева). При месечна заплата от, например, 350 лева, пределната данъчна ставка на допълнителния доход от 10 лева на месец (120 на година) става 304,85%;

• Създава се огромна неравнопоставеност и съответно социално противопоставяне между тези, които се класират за привилегията, и всички останали данъкоплатци – каквато и граница да сложим, винаги ще има такива две групи. Заради дори един лев допълнителна заплата, всеки от втората група работещи ще плаща 355 лв. или повече данък на година срещу нулев данък за първата група, тоест тези от втората група, които взимат месечна заплата до около 377 лева, ще бъдат реално по-бедни спрямо привилегированите с по-ниска заплата – тяхната нетна заплата след плащане на данъци и осигуровки ще е по-ниска от тази на хората с минимална заплата. Нетната заплата на работещ за 340 лева (след плащане на осигуровки и 0% данък общ доход), става 296,14, а тази на човек със заплата 377 лева – около 295,53, т.е. вторият е с по-нисък нетен доход;

• Веднъж дадена тази привилегия, тя само ще се разширява – опитът ни учи, че подобни привилегии много трудно се отнемат, а постоянният натиск за покачване на минималната заплата ще товари допълнително разходната част на бюджета през следващите години;

• Генерират се административни разходи и главоболие за привилегированите – новата практика означава, че няколкостотин хиляди българи ще започнат да подават данъчни декларации (никой на минимална заплата не го е правил досега, тъй като е на трудов договор), което носи и работа на данъчните власти. Тази административна тежест също ще носи неефективност на системата;

• Разтурване на плоското облагане – това безспорно е първа стъпка към отмяна на плоското облагане. Преди 2008 г. в страната имаше прогресивни ставки и множество дупки в подоходното облагане, което не водеше до добри резултати. Тази система беше заменена от най-простата възможна – имаш заплата, делиш на десет и плащаш данък. Новата система очевидно работи, ако се съди по това, че повече хора плащат (спрямо работещите, тоест отчитаме кризата на пазара на труда) и се събират повече пари в бюджета. Нека пак отбележим – с двойно по-ниска обща ставка от най-ниската преди това се събират повече (дори в кризата) пари в хазната. Подоходното облагане се доказа като най-ефективното и устойчиво облагане в страната в тежките години на кризата. Новата идея прави подоходното облагане по-сложно и дава грешни стимули, тоест в дългосрочен план поставя основата за връщане на прогресивната ставка.

Ако трябва да обобщим, идеята на правителството не е толкова социална, колкото опорочаване на концепцията за плоския данък и стъпка към неговата промяна. Не само ще натовари разходната част на бюджета под формата на субсидии за определена група данъкоплатци, но и дава изключително лош стимул да се укриват реалните заплати и повече хора да декларират минимална такава. Получаването на малко по-висока от минималната заплата на практика се превръща в наказание за работника. Това ще донесе много неефективности в начина на облагане и е предпоставка за разтурването на работещата система на плоско облагане.

 

Данъчен популизъм за 340 лв.

 

Що е то е :
1.Ноември 2013 година – правителството обяви данъчни облекчения за хората на минимална работна заплата.* Към момента в България минималната работна заплата е 310 лв., но от 1-ви януари 2014 година тя ще стане 340 лева.
2.От 1 –ви януари 2014 година се очаква съответните промени в закона  да влязат в сила.
3. Април – май 2015 година – всеки работещ на трудов договор български данъкоплатец подава данъчна декларация, на базата на която държавата да възстанови платения вече данък от хората с МРЗ, който е удържан за 2014 година.
*Техниката на този тип данъчен кредит предполага възстановяване на данъка, реализиран след подаване на годишна данъчна декларация в началото на 2015 г., което означава еднократно връщане на всички 12 данъчни плащания, осъществени през 2014 г., обясни премиерът в началото на седмицата. По думите му така бюджетът за следващата година няма да се коригира, като ефектът от въведения данъчен кредит ще се планира в бюджета за 2015 г. Грубите сметки показват, че това са около 150 млн. лв. от бюджета за 2015 г. Мярката ще обхване около 200 хил. души.

 

Експрети на БСК смятат, че тези данъчни идеи на кабинета ще доведат до:
1. Предложението е стъпка към неприемлива отмяна на пропорционалното облагане на доходите на физическите лица и т.нар. плосък данък, която не е консултирана в НСТС по процедурния ред, определен в Кодекса на труда.
2. Това ще увеличи натиска за заплащане на труда на границата на минималната заплата и за непрекъснато административно увеличаване на минималната работна заплата, и ще доведе до пряко нарастване на разходите за фирмите за труд, при продължаваща стагнация в редици сектори на промишлеността, услугите и строителството, намаляване на конкурентоспособността и увеличаване на безработицата.
3. Създават се стимули за сивия пазар на труда и допълнителен финансов дебаланс в системите на социалното и здравно осигуряване при очакван значителен ръст на заетите на минимална работна заплата и на физически лица, декларирали по-нисък от т.нар. „чист доход“ от 4080 лв. от източници извън работна заплата при приспадане на данъчно признати разходи и платени осигуровки.
4. Администрирането на целия процес от НАП (подаване, регистрация и проверка на увеличен брой декларации, подписване на актове за възстановяване, обжалване, трансфери към банковите сметки на лицата с право на възстановяване и др.) се усложнява, изисква привличането на допълнителни финансови и човешки ресурси и отклонява данъчната администрация от упражняване на контрол и предотвратяване на мащабни данъчни и осигурителни нарушения и измами.

 

5. Вместо предлаганото данъчно облекчение, предлагаме при предварителна подготовка и обсъждане с експертната общност и социалните партньори въвеждането на семейно подоходно облагане и критерии за освобождаване от плащане в съответствие със заявените програмни намерения.
БСК се обявява против популистки и прибързани решения, под натиска на протестите и текущата политическата ситуация, без задълбочена оценка за въздействие върху конкурентоспособността на българската икономика и, в частност – на осигурителните системи.

 

Експертни мнения

Конференция в Резиденция „Бояна“

19 Ное. , 2013  

На 18 ноември т.г. в Резиденция „Бояна“ под патронажа на заместник министър-председателя по икономическо развитие Даниела Бобева в резиденция Бояна се състоя конференция на тема „Ролята на международните финансови институции и достъпът на българския бизнес до финансовите инструменти, които те предлагат“.

 

Програма

 

„Ролята на международните финансови институции и достъпът на българскиябизнес до финансовите инструменти, които те предлагат“

18 Ноември, Резиденция Бояна

 

Под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие

 

Официално откриване

Доц. Даниела Бобева

Заместник министър-председател по икономическото развитие

 Доц. Петър Чобанов

Министър на финансите

 Модератор: проф. Татяна Хубенова

09:20 –9:40

„ЕБВР – възможности за по-ефективно сътрудничество с българския  бизнес“

г-жа Стефка Славова

Директор за България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие

 

9:40-10:00

„ЕИБ – Банката на Европейския съюз за инфраструктурно финансиране“

г-н Стефан Сотиров

Началник на отдел „Европейски финансови институции”

Дирекция „МФИС”, Министерство на финансите

 

10:00 – 10:20 – Дискусия         

 10:20 – 10:40 – Кафе пауза

 Модерато: проф. дфн Кръстьо Петков

10:40 -11:00

„IFC – В подкрепа на частния сектор – възможности и предизвикателства“

г-н Владимир Михайловски

Представител на Международната финансова корпорация от  групата на Световната банка в България

 

11:00  –11:20        

„ЧБТР – Банката, насърчаващаикономическото и социалното развитиев черноморскиярегион“

г-жа Милена Бойкова

Директор за България в Черноморска банка за търговия и развитие

 

11:20 – 11:40 – Дискусия

 

11:40 – 12:00

„ИнструментитенаБългарскабанказаразвитие – средствазаподкрепанабългарскиябизнес”

г-н Билян Балев – изп. директор

 

12:00-12:20

Банката за развитие на Съвета на Европа – Социалната банка на Европа

г-н Стефан Сотиров – Началник на отдел „Европейски финансови институции”

Дирекция „МФИС”, Министерство на финансите

12:20 – 12:40 – Дискусия

Конференция в Бояна

 

Експертни мнения

Дискусия на BG ON AIR

19 Ное. , 2013  

На 17 ноември т.г.на BG ON AIR се състоя дискусия на тема: „Какво е бъдещето пред паричната политика?“, в която взе участие председателя на УС на СИБ проф. дфн Кръстьо Петков

.Дискусия на BG ON AIR

Форуми на СИБ

Поздравление!

18 Ное. , 2013  

Управителният съвет  на Съюза на икономистите в България поздравява 
 
 председателя на УС на СИБ, ПРОФ. ДФН КРЪСТЬО ПЕТКОВ
с 70-годишния Юбилей!

Желаем му здраве, творческо вдъхновение и дълголетие!

Форуми на СИБ

Кръгла маса на тема:

18 Ное. , 2013  

„Представяне на резултати от зърнения модел”

по проект CAPA на Института по аграрна икономика,

със съдействието на Министерство на земеделието и храните

 

Във връзка с резултати от проучвания по приключилия проект „Създаване на Център за икономически анализи на селското стопанство”- САРА на Института по аграрна икономика, финансиран от Фондация „Америка за България”, с подкрепата на Министерство на земеделието и храните, на 26.11.2013 г. от 14 ч., в зала 1 на Раковска 108 ще се проведе кръгла маса на тема „Представяне на резултати от зърнения модел”. Кръглата маса се провежда от Дискусионен клуб  “Агроикономист” към Съюза на икономистите в България и Институт по аграрна икономика. Предвижда се да бъдат представени и обсъдени използваните данни и резултатите, получени в процеса на проектното моделиране на зърнения сектор, с цел тяхното прецизиране и доусъвършенстване. В модела са обхванати производствата на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Програма на семинара:

  1. 1.      Състояние и тенденции в развитието на производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица в България – гл.ас. д-р Петър Кировски (Институт по аграрна икономика)
  2. 2.      Глобални тенденции и проекции на основни показатели в зърнения сектор – ас. Емилия Соколова (Институт по аграрна икономика)
  3. 3.      Проекция на основни показатели за развитието на зърнения сектор в България до 2017 г. – доц. д-р Божидар Иванов (Институт по аграрна икономика)
  4. 4.      Дискусия

Международен форум

Международна кръгла маса

15 Ное. , 2013  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
проведе

 

международна кръгла маса на тема:

МОДЕРНАТА МОНЕТАРНА ТЕОРИЯ:
ВЪЗМОЖНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА ФИНАНСОВА СИТУАЦИЯ

Форумът се състоя на 9 ноември в залата на Съюза на българските журналисти,

ул.  „Гр. Игнатиев” 4, етаж 3,  СОФИЯ

Встъпителни презентации от чуждестранните експерти:

1. Проф. Уорън Мозлър, САЩ, световноизвестен учен
2. Проф. Павлина Чернева, САЩ
3. Райчо Марков – Българоамериканска фондация на пълната заетост и ценовата стабилност, САЩ
Дискутанти от България
Гергана Йорданова; Атанас Владиков; Кольо Парамов
Модератор, проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ

Roundtable

Warren MOSLER:1.     Buckaroo illustration; 2.     Currency board analysis; 3.     Inflation/Hyperinflation/Exchange rates

Pavlina TCHERNEVA:

  1. 1.     What is money?; 2.     Sector Balances: US, Germany, Greece, Bulgaria—implications; 3.     Functional Finance, Unemployment, Job Guarantee

Ryan MARKOV: 1.     How MMT informs political choices in Bulgaria

            

                                          Проф. дфн КРЪСТЬО ПЕТКОВ,

      ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СИБ

 https://www.facebook.com/events/236189466538715/?ref=br_tf 

 

Документ 1

Документ 2

Форуми на СИБ

ДИСКУСИЯ

15 Ное. , 2013  

Национална конференция „Регионални стратегии за индустриално и аграрно преструктуриране“На 8 ноември 2013г. Съюзът на икономистите в България, заедно с колегите си от Икономически институт към БАН, проведе ад-хок дискусия на тема:

„МОБИЛНОСТ НА ПАРИТЕ И МИГРАЦИЯ НА ХОРАТА“

Прикрепен файл